Kansen voor leerlingen met High Dosage Tutoring

Stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI) gelooft in kwalitatief hoogwaardig onderwijs en vindt dat elk kind alle mogelijkheden in het onderwijs moet krijgen om te komen tot zelfontwikkeling en vooruitgang nu en in de toekomst. TBLI stelt haarzelf ten doel kinderen met leerachterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs te helpen door middel van evidence-based High Dosage Tutoring (HDT) interventies.  Onze HDT-projecten worden altijd wetenschappelijk onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksteam en we steunen op financiële bijdrages van externe partijen. Onze stichting beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Click here for a short English version of our website.

Vacatures

Op dit moment hebben we geen openstaande vacatures. We zijn wel regelmatig opzoek naar enthousiaste en maatschappelijk betrokken tutoren voor onze HDT-projecten. Wil jij onderdeel uitmaken van een gedreven team, jezelf ontwikkelen en een maatschappelijke bijdrage leveren? Stuur dan een open sollicitatie, incl. CV en motivatiebrief naar anne@tbli.nl.


Klik op de foto en lees meer over de opzienbarende onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam naar ons eerste High Dosage Tutoring project op het Mundus College te Amsterdam
— Verschenen in Het Parool (14-07-2018)

Meer informatie over de onderzoeksresultaten vindt u op de website van the Scalable Education Programs Partnership van de UvA:  www.uva.nl/sepp

 


High Dosage Tutoring

TBLI creëert met High Dosage Tutoring (HDT), gebaseerd op de Amerikaanse methode van SAGA Innovations, een vangnet voor leerlingen die zo ver achter lopen dat zij niet meer in het reguliere onderwijs mee kunnen komen. Kort gezegd krijgen leerlingen bij HDT 1 lesuur per dag extra rekenondersteuning van een persoonlijke tutor in een 2-op-1 setting onder schooltijd. Tevens is er wekelijks contact met de ouders en de leerkrachten worden binnen het project betrokken. De tutoren worden professioneel getraind en dagelijks begeleid door de Site Director (projectleider). Met High Dosage Tutoring halen leerlingen grote leerachterstanden in waardoor zij een betere aansluiting krijgen op hun vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de sterke band tussen tutoren, leerlingen en hun ouders voor het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen en een Growth Mindset. We trachten met onze projecten de toenemende kansenongelijkheid tegen te gaan. We geloven dat elk kind kan groeien en die kans verdient.

Onze HDT-projecten

We zetten ons op dit moment in voor een HDT-project op vijf verschillende basisscholen in Haarlem-Schalkwijk en Haarlem-Oost: ‘The Bridge Skills Lab – Haarlem’.

We zijn blij mee te kunnen delen, dat per schooljaar 2019-2020 we een HDT-project zullen starten op 5 basisscholen in Amsterdam Zuidoost door financiering van de Gemeente Amsterdam. In het Parool verscheen een artikel hierover.

HDT is door ons voor het eerst buiten Amerika in het voortgezet onderwijs worden geïmplementeerd vanaf schooljaar 2017-2018 met ons eerste HDT-project Mundus More Math (M3). Dit project is zojuist afgerond en de voorlopige onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam laten zien dat het project een buitengewoon positief en significant effect heeft gehad op de rekenprestaties van de leerlingen. De effectgroottes zijn zeer groot, zeker gezien de korte looptijd (5 maanden) van het project. Ook de eerste resultaten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling laten positieve effecten zien. Hiermee tonen we aan dat middels HDT het niet te laat is om het tij te keren voor kansarme leerlingen en kansenongelijkheid tegen te gaan.

Meer specifieke informatie over onze huidige en afgeronde HDT-projecten vindt u hier.