Gelijke kansen met Bridge High Dosage Tutoring

Stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI) gelooft in kwalitatief hoogwaardig onderwijs en vindt dat elk kind alle mogelijkheden in het onderwijs moet krijgen om te komen tot zelfontwikkeling en vooruitgang – nu en in de toekomst.

Wij stellen ons ten doel kinderen met leerachterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs extra te ondersteunen en zo de groeiende kansenongelijkheid te reduceren. Dit doen we door middel van de implementatie van evidence-based Bridge High Dosage Tutoring (HDT) interventies. We geloven dat elk kind kan groeien en die kans verdient.

Onze HDT-projecten worden altijd wetenschappelijk onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksteam en we steunen op financiële bijdrages van externe partijen. Onze stichting beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Click here for a short English version of our website.

Bridge High Dosage Tutoring

TBLI creëert met Bridge High Dosage Tutoring (Bridge HDT), gebaseerd op de Amerikaanse methode ‘High Dosage Tutoring’ van Saga Education, een vangnet voor leerlingen die zo ver achter lopen dat zij niet meer in het reguliere onderwijs mee kunnen komen. Kort gezegd krijgen leerlingen bij HDT 1 lesuur per dag extra rekenondersteuning (op 1F-niveau) van een persoonlijke tutor in een 2-op-1 setting onder
schooltijd. Tevens is er wekelijks contact met de ouders en de leerkrachten worden binnen het project betrokken. De tutoren worden professioneel getraind en dagelijks begeleid door de Site Director (projectleider). Met High Dosage Tutoring halen leerlingen grote leerachterstanden in waardoor zij een betere aansluiting krijgen op hun vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de sterke band tussen tutoren, leerlingen en hun ouders voor het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen en een Growth Mindset. We werken nauw samen met leerkrachten en ander schoolpersoneel om te zorgen voor kennisdeling en de beste begeleiding voor de leerlingen.

Bij ons werken?

 Op dit moment hebben we geen openstaande vacatures. We zijn wel regelmatig opzoek naar enthousiaste en maatschappelijk betrokken fulltime tutoren voor onze HDT-projecten. Tutoren ontvangen een uitgebreide training voorafgaand aan hun start en dagelijkse coaching van hun Site Director. Om deze reden is niet belangrijk dat je een opleiding hebt gevolgd die verwant is aan didactiek en/of pedagogiek/onderwijs. Wat wel van belang is, is dat je gepassioneerd bent om leerlingen in een achterstandssituatie te helpen, je leergierig bent en je graag in teamverband werkt. Er zijn veel doorgroeimogelijkheden zoals de rol van Site Director bij toekomstige nieuwe projecten. De sollicitatieprocedure als tutor bestaat uit een gesprek, een rekentoets (2F-niveau) en het geven van een proef HDT-les.

Ben je nog steeds enthousiast en wil jij als onderwijsheld onderdeel uitmaken van een gedreven team, jezelf ontwikkelen en een maatschappelijke bijdrage leveren? Stuur dan een open sollicitatie, incl. CV en motivatiebrief naar info@tbli.nl

Onze Bridge HDT-projecten

We zetten ons op dit moment in voor een HDT-project op vijf verschillende basisscholen in Haarlem-Schalkwijk en Haarlem-Oost: ‘The Bridge HDT- Haarlem PO’.  Tevens zijn we actief in Amsterdam Zuidoost waar we vanaf september 2019 gestart zijn met een The Bridge HDT-project op 5 basisscholen in opdracht van de Gemeente Amsterdam. In het Parool verscheen een artikel hierover.

In februari 2020 starten we met steun van de gemeente een nieuw Bridge HDT-project op twee middelbare scholen in Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Noord. De leerlingen zullen niet 5, maar gemiddeld 2,5 dag per week Bridge HDT krijgen. De Universiteit van Amsterdam zal het project onderzoeken.

Meer specifieke informatie over onze huidige en afgeronde HDT-projecten vindt u hier.

Evidence based projecten tegen kansenongelijkheid

HDT is door ons voor het eerst buiten Amerika in het voortgezet onderwijs geïmplementeerd vanaf schooljaar 2017-2018 met ons eerste HDT-project Mundus More Math (M3). Dit project is afgerond en de voorlopige onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam laten zien dat het project een buitengewoon positief en significant effect heeft gehad op de rekenprestaties van de leerlingen (zie verder www.uva.nl/sepp). De effectgroottes zijn zeer groot, zeker gezien de korte looptijd (5 maanden) van het project. Ook de eerste resultaten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling laten positieve effecten zien. Hiermee tonen we aan dat middels HDT het niet te laat is om het tij te keren voor kansarme leerlingen en kansenongelijkheid tegen te gaan. Ook onze huidige projecten worden wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Amsterdam.