Gelijke kansen met Bridge High Dosage Tutoring

Stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI) gelooft in kwalitatief hoogwaardig onderwijs en vindt dat elk kind alle mogelijkheden in het onderwijs moet krijgen om te komen tot zelfontwikkeling en vooruitgang – nu en in de toekomst.

Wij stellen ons ten doel kinderen met leerachterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs extra te ondersteunen en zo de groeiende kansenongelijkheid te reduceren. Dit doen we door middel van de implementatie van evidence-based Bridge High Dosage Tutoring (HDT) interventies. We geloven dat elk kind kan groeien en die kans verdient.

Onze HDT-projecten worden altijd wetenschappelijk onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksteam en we steunen op financiële bijdrages van externe partijen. Onze stichting beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Click here for a short English version of our website.

Bridge HDT tijdens de coronacrisis

The Bridge zet komende weken de High Dosage Tutoring online voort om onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en de 12 HDT-scholen zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Juist nu hebben we elkaar nodig.

We blijven reken-maatwerk leveren inclusief een ‘persoonlijke touch’ en in afstemming met de scholen. We presenteren u graag ons ‘Bridge Keep-In-Touch plan’ waar onze gemotiveerde Site Directors en tutoren afgelopen dagen vanuit huis enthousiast mee aan de slag zijn gegaan.

We missen onze leerlingen en houden vast aan de hoopvolle reacties die we van leerlingen ontvangen.

Bridge High Dosage Tutoring

TBLI creëert met Bridge High Dosage Tutoring (Bridge HDT), gebaseerd op de Amerikaanse methode ‘High Dosage Tutoring’ van Saga Education, een vangnet voor leerlingen die zo ver achter lopen dat zij niet meer in het reguliere onderwijs mee kunnen komen. Kort gezegd krijgen leerlingen bij HDT 1 lesuur per dag extra rekenondersteuning (op 1F-niveau) van een persoonlijke tutor in een 2-op-1 setting onder
schooltijd. Tevens is er wekelijks contact met de ouders en de leerkrachten worden binnen het project betrokken. De tutoren worden professioneel getraind en dagelijks begeleid door de Site Director (projectleider). Met High Dosage Tutoring halen leerlingen grote leerachterstanden in waardoor zij een betere aansluiting krijgen op hun vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de sterke band tussen tutoren, leerlingen en hun ouders voor het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen en een Growth Mindset. We werken nauw samen met leerkrachten en ander schoolpersoneel om te zorgen voor kennisdeling en de beste begeleiding voor de leerlingen.

Onze Bridge HDT-projecten

Op dit momenten is Bridge HDT actief op 12 verschillende PO en VO-scholen in Amsterdam en Haarlem die onderverdeeld zijn in 3 projecten: Haarlem PO, Amsterdam PO en Amsterdam VO. We zetten ons op dit moment in voor een HDT-project op vijf verschillende basisscholen in Haarlem-Schalkwijk en Haarlem-Oost: ‘The Bridge HDT-
Haarlem PO’.  Tevens zijn we actief in Amsterdam Zuidoost waar we vanaf september 2019 gestart zijn met een The Bridge HDT-project op 5 basisscholen in opdracht van de Gemeente Amsterdam. In het Parool verscheen een artikel hierover.

In februari 2020 starten we met steun van de gemeente een nieuw Bridge HDT-project op twee middelbare scholen in Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Noord. De leerlingen zullen niet 5, maar gemiddeld 2,5 dag per week Bridge HDT krijgen. De Universiteit van Amsterdam zal het project onderzoeken.

Meer specifieke informatie over onze huidige en afgeronde HDT-projecten vindt u hier.

Evidence based projecten tegen kansenongelijkheid

HDT is door ons voor het eerst buiten Amerika in het voortgezet onderwijs geïmplementeerd vanaf schooljaar 2017-2018 met ons eerste HDT-project Mundus More Math (M3). Dit project is afgerond en de voorlopige onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam laten zien dat het project een buitengewoon positief en significant effect heeft gehad op de rekenprestaties van de leerlingen (zie verder www.uva.nl/sepp). De effectgroottes zijn zeer groot, zeker gezien de korte looptijd (5 maanden) van het project. Ook de eerste resultaten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling laten positieve effecten zien. Hiermee tonen we aan dat middels HDT het niet te laat is om het tij te keren voor kansarme leerlingen en kansenongelijkheid tegen te gaan. Ook onze huidige projecten worden wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Amsterdam.

 

Mail of volg ons op social media en keep in touch!