Het team van The Bridge Skills Lab – Haarlem

Het team van The Bridge Skills Lab – Haarlem loopjaar #2 (februari 2019-januari 2020) bestaat uit 8 enthousiaste en gedreven teamleden; 6 fulltime tutors (waarvan 1 Leadership Fellow), 1 Site Director en 1 Programmadirecteur:

Programmadirecteur

Het coachen van de Site Director en kwaliteitswaarborging van lopende projecten, opzetten van nieuwe projecten en central office management

Anne Kielman

“Education is not preparation for life; education is life itself.”
– John Dewey

Opleidingsachtergrond en werkervaring : Bachelor Sociologie en Filosofie, Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. Voorheen 1 jaar werkzaam geweest als tutor en anderhalfjaar als Site Director bij Mundus More Math en The Bridge Skills Lab – Haarlem.

Woonplaats: Haarlem

Site Director

Dagelijkse projectleiding, coaching van de tutoren en eerste aanspreekpunt van de scholen.

Mariëlle Waasdorp

“Je kunt op me rekenen!”

Opleidingsachtergrond en werkervaring: Sociaal Pedagogische Hulpverlening, onderwijs gegeven in Oeganda en Curaçao en gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor 1 jaar werkzaam geweest als tutor bij The Bridge Skills Lab – Haarlem.

Woonplaats: Leimuiden

 

Leadership Fellow en tutor

Ondersteuning van de Site Director op verschillende gebieden, o.a. wat betreft het rekencurriculum.  

Lieselot Roelandts

If a child can’t learn the way we teach, we should teach the way they learn.” – Ignacio Estrada

Opleidingsachtergrond en werkervaring: Bachelor Pedagogische Wetenschappen, Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. Hiervoor een half jaar werkzaam geweest als tutor bij Mundus More Math en 1 jaar als tutor bij The Bridge Skills-Lab Haarlem.

Woonplaats: Amsterdam

Tutoren

Agna koop

“Help mij het zelf te doen.” – Maria Montessori 

Opleidingsachtergrond en werkervaring: HBO-B Organisch preparatief. Gewerkt in farmaceutische industrie, ICT en de laatste 12 jaar bijles rekenen, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Woonplaats: Hilversum

 

Eva Kuip

“Mistakes aren’t mistakes, they are lessons!”

Opleidingsachtergrond en werkervaring: Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen, Master Orthopedagogiek.

Woonplaats: Amsterdam

 

Alexandra Nacev

“Fouten zijn het bewijs dat je het probeert.”

Opleidingsachtergrond en werkervaring: Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen, Master Jeugdstudies. Hiervoor een halfjaar werkzaam geweest bij The Bridge Skills Lab – Haarlem.

Woonplaats: Haarlem

 

Fulbert Nijpels

“Je mag me gebruiken om een stapje verder te komen. Ik help je graag.”

Opleidingsachtergrond en werkervaring: HBO-CMV, meer dan 20 jaar ervaring in het jeugdwerk en als muziekdocent.

Woonplaats: Haarlem

 

Veerle Straatman

“In learning you will teach and in teaching you will learn.”

Opleidingsachtergrond en werkervaring: Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen, Master Sociaal Werk en Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer. Hiervoor 1 jaar werkzaam geweest als tutor bij The Bridge Skills Lab – Haarlem.

Woonplaats: Amsterdam