Mundus More Math [M3] – Voortgezet Onderwijs

Amsterdam Nieuw-West || Mundus College || Voortgezet onderwijs || september 2017 – februari 2018 


Vanaf de start van schooljaar 2017-2018 mochten we starten met een HDT-project op het Mundus College. Inmiddels is dit project afgerond (februari
2018) en zijn we in afwachting van de onderzoeksresultaten.

 

Mundus More Math [M3]
Het Mundus College in Amsterdam Nieuw West is een vmbo zoals veel grote steden in Nederland kennen: de meerderheid van de leerlingen is van migrantenafkomst en bijna alle leerlingen hebben een leerachterstand van minstens twee jaar als ze van de basisschool de overstap naar de brugklas maken. Tevens hebben zij een tweede locatie met een praktijkschool, ook deze leerlingen zullen deelnemen aan het tutorproject. De ouders van deze leerlingen kunnen niet de (culturele) middelen aan hun kinderen doorgeven die nodig zijn om in het onderwijs en in een snel veranderende kenniseconomie redelijk succesvol te zijn. Daardoor is het Mundus College bij uitstek een geschikte school om een pilot van High Dosage Tutoring te draaien waarmee de hardnekkige leerachterstanden van deze leerlingen kunnen worden aangepakt. Het Mundus College heeft sinds een jaar het Mundus More programma waar de leerlingen extra activiteiten krijgen aangeboden en langer op school zijn. Maar een project dat direct gericht is op het inhalen van leerachterstanden is er nog niet. Toen de Universiteit van Amsterdam en The Bridge het Mundus College benaderden, was de directie van het Mundus College gelijk zeer belangstellend. Het Mundus College wil graag de wiskunde interventie die gebaseerd is op SAGA High Dosage Tutoring invoeren. De naam was snel gevonden: Mundus More Math (M3).

De Universiteit van Amsterdam voert het, zowel kwantitatief als kwalitatief, wetenschappelijk onderzoek uit naar de resultaten van deze HDT-interventie op het gebied van rekencompetenties en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Waarom HDT in het vmbo?
In Nederland selecteren wij op 12-jarige leeftijd naar verschillende types voortgezet onderwijs. Met name de leerlingen die naar het laagste niveau van het vmbo gaan en een zogenaamde leerwegondersteunende onderwijsindicatie (lwoo) krijgen hebben grote leerachterstanden. Bij deze groep jongeren maakt men zich naast zorgen over taalachterstand ook grote zorgen over de achterstanden in rekenen, een vast onderdeel van wiskunde in de eerste jaren van het vmbo. Om deze achterstanden aan te pakken wil het ministerie van Onderwijs binnen enkele jaren een rekentoets invoeren die meetelt in de zak,- en slaagregeling van het eindexamenjaar. Daarnaast is het bekend dat veel leeringen nog niet (volledig) in de zogenaamde straatcultuur zijn opgenomen als ze voor het eerst bij vmbo-scholen binnenkomen. Binnen een paar jaar is dat in vele gevalen anders omdat zij vaak de boodschaap krijgen dat ze niet kunnen presteren. Met deze groep leerlingen aan het begin van hun voortgezet onderwijscarrière denken wij daarom op tijd resultaat te kunnen boeken. Voor hen is het namelijk niet te laat, zoals de SAGA HDT interventie in Chicago laat zien[5], maar er is wel een intensieve, duurzame interventie nodig.

Deze intensieve, individuele SAGA-tutoring heeft de potentie om de leerachterstand van de meest kwetsbare Nederlandse jongeren weg te werken en kan hen uitzicht geven op een startkwalificatie met alle lange termijn sociaaleconomische voordelen die een eventueel hoger diploma dan oorspronkelijk verwacht met zich meebrengt.

[5] Zie bijvoorbeeld: http://sagainnovations.org/approach/the-results/