Onze HDT-projecten in het Nederlands Onderwijs

Begin september 2017 zijn we gestart met ons eerste High Dosage Tutoring project in het voortgezet onderwijs: ‘Mundus More Math’, afgekort M3. Dit eerste project vindt plaats op het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West. Ongeveer 50 leerlingen uit het vmbo (basis en kader) en praktijkonderwijs ontvangen ongeveer een halfjaar lang HDT. Ons team bestaat uit 1 Site-Director, 5 tutoren en 1 invaltutor .Ons project zal in eerste instantie tot begin februari 2018 doorlopen. We voeren dit project uit op basis van giften van verschillende stichtingen en fondsen en in opdracht van het Mundus College. Meer informatie over M3 vindt u hier op onze website.

Vanaf februari 2018 zullen we starten met een HDT-project ‘The Bridge Skills Lab – Haarlem’ op vijf verschillende basisscholen in Haarlem (Schalkwijk). De looptijd van het project is minimaal 3 jaar. Na 2 jaar vindt er een tussenevaluatie plaats. We zullen elk schooljaar maximaal 60 leerlingen uit groep 7 met een IV of V score op de Cito-toets rekenen/wiskunde de tutoring aanbieden. Het team zal bestaan uit 1 Site-Director en 6 tutoren. We voeren dit project uit in opdracht van en dankzij financiering van de gemeente Haarlem, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland en de deelnemende schoolbesturen. Meer informatie over dit HDT-project in Haarlem vindt u hier op onze website.