Over ons

Onze doelstelling

Stichting The Bridge Learning Interventions gelooft in kwalitatief hoogwaardig onderwijs en vindt dat elk kind alle mogelijkheden in het onderwijs moet krijgen om te komen tot zelfontwikkeling en vooruitgang nu en in de toekomst. Stichting The Bridge Learning Interventions ziet het als haar missie om kinderen met leerachterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs te helpen door middel van High Dosage Tutoring interventies. Hierdoor beoogt zij leerachterstanden weg te werken en de weg vrij te maken naar een succesvolle schoolloopbaan en toekomst. Een actueel beleidsplan van de stichting vindt u hier.

Onze stichting heeft een zogeheten ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Onze mensen

Stichting The Bridge Learning Interventions bestaat uit een bestuur en een bureau.

Het bestuur

Martijn van Tol
Martijn van Tol,
voorzitter
Tonnie Sonderen
Tonnie Sonderen,
penningmeester

Central Office

Anne Kielman, directeur