Central Office

Anne Kielman is directeur van Stichting The Bridge Learning
Interventions.

Anne Kielman behaalde na het gymnasium een bachelor Wijsbegeerte en een bachelor Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna koos zij voor een sociaalpedagogische masteropleiding (Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken) aan de Universiteit Utrecht om zich meer te verdiepen in interventies rondom jongeren en hun sociale omgeving. Anne studeerde binnen deze opleiding af als basis-pedagoog op een onderzoek en stage binnen een High Dosage Tutoring-project in Rotterdam-Zuid over ouderbetrokkenheid. Daarna is zij een jaar lang tutor geweest in Rotterdam en heeft ze als vrijwilliger taallessen verzorgt aan volwassenen uit de buurt. Door haar ervaring als tutor en als onderzoeker is ze ervan overtuigd dat de methode van High Dosage Tutoring een verschil kan maken voor achterstandsleerlingen in het PO en VO. Ze wil haar opgedane kennis graag in de praktijk brengen en daarmee een verschil maken voor kansarme jongeren en hun verzorgers.

Anne weet door haar nauwe betrokkenheid bij de implementatie van interventies hoe een nieuw tutoring-project goed opgezet en uitgevoerd kan worden met alle partijen en ze heeft tevens praktijkervaring in het lesgeven en het opbouwen van een band met de scholen, de leerlingen en hun verzorgers met een lage sociaal-economische status. Anne is naast haar rol als directeur ook in de praktijk werkzaam als Site-Director op het Mundus College geweest en werkte van februari 2018 to en met januari 2019 als Site-Director bij ‘The Bridge Skills Lab – Haarlem’. Ze bracht in 2017 en 2018 een uitgebreid bezoek aan verschillende SAGA tutoring-projecten in de Verenigde Staten om getraind te worden tot Site-Director en alle kneepjes van het vak te leren. Ook nu staat ze in nauw contact met de professionals van SAGA Innovations en blijft ze dicht bij de werkvloer als programmadirecteur waarbij ze de ‘site’ in Haarlem coacht, monitort en tegelijkertijd nieuwe projecten opzet in andere steden.