The Bridge HDT – Amsterdam Zuidoost

Amsterdam [Zuidoost] || 5 basisscholen ||
september 2019 – augustus 2022

In Amsterdam Zuidoost zijn we vanaf september 2019 gestart met een Bridge HDT-project op 5 basisscholen in opdracht van de Gemeente Amsterdam. De deelnemende scholen, van vier verschillende schoolbesturen, zijn geselecteerd door de Universiteit van Amsterdam volgens een selectieprocedure. De UvA voert tevens een evaluatie onderzoek uit op basis van een RCT waarbij ze zowel naar de rekenprestaties, als naar de sociaal-emotionele ontwikkeling kijken. De deelnemende leerlingen zitten in groep 7 en zijn random door de UvA geselecteerd waarbij rekening is gehouden met de jaren leerachterstand. Maximaal 60 leerlingen ontvangen een schooljaar lang tutoring. Het extra lesuur (45 min) tutoring per dag richt zich op rekenen (1F niveau) is extra bovenop de reguliere rekenles van de vaste leerkracht op school. Naast het oefenen met rekenen wordt er gewerkt aan de werkhouding, het samenwerken, de concentratie en het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen. Wekelijks heeft de tutor contact met de ouders van de leerlingen. Tevens is er geregeld afstemming tussen de Site Director, tutoren en de leerkrachten in groep 7.

Waarom HDT in de bovenbouw van het basisonderwijs?
Passend onderwijs gaat over het organiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen. Bepaalde leerlingen in de leerplichtige leeftijd hebben door een ongunstige economische, sociale en/of culturele achtergrond een groter risico om leerachterstanden (met name op het vakgebied rekenen-wiskunde) op te lopen. Deze kansenongelijkheid in het onderwijs ontstaat door de inrichting van het onderwijs en door ontwikkelingen buiten het onderwijs zoals demografische ontwikkelingen en de thuissituatie. Ondanks dat de school niet al deze problemen kan oplossen, is het streven dat de school een plek is waar maximaal wordt bijgedragen aan kansengelijkheid. De hoop is dat de leerlingen in de bovenbouw die een jaar tutoring hebben, uiteindelijk een hoger middelbaar schooladvies behalen. De leerlingen ontvangen de tutoring in groep 7. Dit is een belangrijke periode voor de bepaling van het middelbare schooladvies en de voorbereiding op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Tevens kunnen de tutoren voortbouwen op de rekenstof die in de schooljaren hiervoor door de leerkracht is aangeboden aan de kinderen.

Om meer te weten over het team van The Bridge HDT – Amsterdam Zuidoost kijkt u hier op de website.