Welkom bij Stichting The Bridge

Stichting The Bridge Learning Interventions bestaat uit een bureau en de verschillende projectteams. Binnen de projectteams fungeert de Site Director als coach van het team van tutoren en aanspreekpunt in de school. Het bureau ondersteunt de projectteams bij de dagelijkse gang van zaken door de kwaliteit van de projecten te monitoren en te waarborgen, nieuwe projecten op te zetten, contact te onderhouden met verschillende partijen (waaronder subsidieverstrekkers en het onderzoeksteam) en draagt zorg voor het personeelsbeleid en de financiën.

TBLI_Team

Het bureau

Anne Kielman
Anne Kielman

Directeur

"Education is not preparation for life; education is life itself."-John Dewey

Woonplaats Haarlem

Anne Kielman behaalde een bachelor Wijsbegeerte en een bachelor Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna koos zij voor een sociaalpedagogische masteropleiding (Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken) aan de Universiteit Utrecht om zich meer te verdiepen in interventies rondom jongeren en hun sociale omgeving. Anne studeerde binnen deze opleiding op een onderzoek en stage binnen een High Dosage Tutoring-project in Rotterdam-Zuid over ouderbetrokkenheid. Deze scriptie leidde tot een wetenschappelijke publicatie. Daarna is zij een jaar lang tutor geweest in Rotterdam en nog meer verliefd geworden op de HDT-methodiek en de doelgroep van leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Ze wilde haar opgedane kennis vanuit theorie, onderzoek en praktijk gebruiken om bij The Bridge een nog grotere impact te bereiken voor kansarme jongeren en hun verzorgers in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze bracht daarvoor in 2017 en 2018 een uitgebreid bezoek aan verschillende Saga Education tutoring-projecten in de Verenigde Staten om getraind te worden tot Site-Director en alle kneepjes van het vak te leren. Daarna is zij sinds september 2017 actief geweest als Site Director (en tegelijkertijd algemeen directeur) in het VO op het Mundus College en in het PO in Haarlem. Sinds begin 2019 is zij door uitbreiding van projecten actief als algemeen directeur.
Anne legt graag de verbanden tussen het micro, meso en macroniveau binnen de stichting, heeft oog voor de details, maar vindt het ook belangrijk om de missie en visie van de stichting in het vizier te houden. Als directeur draagt zij zorg voor de personeelszaken, financiële zaken, het contact met alle externe partners, opzet van nieuwe projecten, PR/media aanvragen en de samenwerking met het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam.

LieselotRoelandts
Lieselot Roelandts

Programmamanager

"If a child can’t learn the way we teach, we should teach the way they learn."-Ignacio Estrada

Woonplaats Amsterdam

Lieselot Roelandts is afgestudeerd binnen de master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. Lieselot is sinds de start van The Bridge – september 2017- betrokken geweest bij de organisatie en heeft alle ontwikkelingen meegemaakt. Ze overziet sinds september 2019 in haar functie als Programma Manager de Bridge HDT-projecten in Amsterdam PO en VO en Haarlem PO. Ze brengt wekelijkse bezoeken aan de projecten waarbij ze voornamelijk de Site Directors en tutoren coacht op het vlak van management, interne processen, de HDT-didactiek en het rekencurriculum. Hiermee draagt ze bij aan de kwaliteitswaarborging van de lopende projecten. Met haar 2 jaren werkervaring als tutor bij The Bridge (zowel in het basis- als ook het voortgezet onderwijs) is zij als geen ander in staat om feedback te geven om onze projecten nog verder te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt Lieselot het central office management (bijvoorbeeld het opzetten van nieuwe projecten) en is zij het eerste aanspreekpunt voor de projectassistenten/invaltutoren.

Hannah van der Ham

Projectontwikkeling Coördinator

                                                                                                      “What the educator does in teaching is to make it possible for the students to become themselves.” - Paulo Freire

Woonplaats Den Haag

Hannah van der Ham studeerde Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Leiden, waarbij zij koos voor de specialisatie ‘Beleid, Economie en Ontwikkeling’. Na deze bachelor volgde zij de onderzoeksmaster International Development Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hierbij richtte ze zich vooral op onderwijs, sociale rechtvaardigheid en evaluatieonderzoek. Tijdens deze master raakte Hannah betrokken bij The Bridge Learning Interventions. In eerste instantie ging zij aan de slag binnen het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam en ondersteunde zij het team bij het evalueren van de Bridge HDT-projecten. Sinds 2020 werkt ze als Projectontwikkeling Coördinator bij The Bridge Learning Interventions. In deze functie ondersteunt ze het Central Office bij het opstarten van nieuwe projecten, maar vormt ze ook de brug tussen de projecten van The Bridge Learning Interventions en het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Anna Tammens

Curriculumspecialist/Programmamanager

                                                                                                      “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

Woonplaats Delft

Anna Tammens studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna is zij een jaar lang rekentutor geweest bij de eerste twee projecten van The Bridge. Hierdoor heeft ze de opstart van de organisatie en werkzaamheden in het primair en voortgezet onderwijs meegemaakt. Om nog meer kennis te vergaren over leerprocessen en onderwijssystemen heeft ze vervolgens een master Onderwijswetenschappen gedaan. Met behulp van de kennis uit haar master en haar ervaring als tutor keert ze nu voor 1,5 dagen per week terug bij The Bridge als curriculumspecialist. Ze zal zich in haar functie bezighouden met het verder ontwikkelen van het curriculum, lessen en trainingen. Vanaf januari 2021 overziet zij als Programmamanager het Bridge HDT-project in Haarlem PO. Ze brengt een wekelijks bezoek aan het project, waarbij ze voornamelijk de Site Director en tutoren coacht op het vlak van management, interne processen, de HDT-didactiek en het rekencurriculum. Daarnaast ondersteunt Anna het Central Office Management bij andere taken.

Koen Streekstra

Manager Data en Administratie

                                                                                                                         K = V x EKwaliteit is Vakmanschap maal Enthousiasme (alleen enthousiaste deskundige mensen kunnen hoge kwaliteit leveren). Eckart Wintzen[Oprichter van BSO/Origin, dat onder zijn leiding in 20 jaar groeide van een eenmans bedrijf naar een organisatie met ca. 10.000 medewerkers.]

Woonplaats Amsterdam

Koen Streekstra is in 1981 aan de TU Delft afgestudeerd als civiel ingenieur. Zijn eerst baan was bij de dienst Openbare Werken van Amsterdam als systeemontwerper voor software voor hun ingenieurs. Dit was het begin van een veelzijdige loopbaan in de informatievoorziening op het raakvlak tussen automatisering en business. Hij heeft in de afgelopen 40 jaar gewerkt bij allerlei verschillende organisaties in verschillende rollen; bij publieke en private organisaties, bij profit en non-profit organisaties, als opdrachtgever voor projecten en als uitvoerder ervan, als projectleider en als lijnmanager. Hij heeft ervaring met organisatieprincipes en weet leiding te geven aan veranderings- en vernieuwingsprocessen. Altijd met het doel om mensen prettiger te laten werken en de (administratieve) processen soepeler en doelmatiger te laten verlopen.

Sinds maart 2021 werkt hij bij The Bridge Learning Interventions als manager data en administratie.

Hij voelt zich nauw betrokken bij de doelstelling van The Bridge. Als kind heeft hij zelf ondervonden hoe groot het kwaliteitsverschil tussen de basisscholen in verschillende stadswijken kan zijn. Op negenjarige leeftijd verhuisden zijn ouders naar een andere buurt in Amsterdam en kwam hij op een andere school met een veel hogere kwaliteit. Het is de vraag of hij zonder deze verandering ook universitair onderwijs had kunnen volgen.

Projectteams

TBLI_AmsterdamZO_001
Bridge HDT Amsterdam PO

6 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent

Maak kennis
HaarlemTeam
Bridge HDT Haarlem PO

6 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent

Maak kennis
HDT team Hogelant
Bridge HDT Amsterdam VO

5 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent

Maak kennis
Bridge HDT Haarlem VO

5 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent

Maak kennis

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen