Bridge HDT: een evidence-based methode

Onze methode Bridge HDT is gebaseerd op de effectief bewezen methode van Saga Education. We geloven dat alleen intensieve en bewezen interventies kansarme leerlingen helpen vooruit te komen. We laten Bridge HDT-projecten dan ook grondig wetenschappelijk onderzoeken door de Universiteit van Amsterdam (UvA) en zorgen voor kwaliteitswaarborging van projecten. Dit doen we door monitoring, opleiding en coaching van onze tutoren.

Waar staat HDT voor?

HDT staat voor High Dosage Tutoring en is gebaseerd op het hoge aantal HDT-lessen per leerling gedurende een schooljaar. Dit aantal is hoog: 3-5 lessen per week.

Persoonlijk

Persoonlijk

Maatwerk

Maatwerk

Intensief

Intensief

Onder schooltijd

Onder schooltijd

Samenwerking met school

Samenwerking
met de school

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Gebouwd als een stevig huis

Bridge HDT onderscheidt zich door de integrale aanpak. De volgende bouwstenen vormen het fundament van de methode.

Het programma als stevig fundament

Het programma onderscheidt zich door de integrale aanpak, waarvoor de volgende elementen kenmerkend zijn en een stevig fundament vormen:

Persoonlijk
Persoonlijk
De groepjes zijn klein: één tutor per twee leerlingen. Met de school stellen we leerlingenduo’s op basis van niveau en gedrag samen. Door de vaste één-op-twee-setting is er naast rekenwerk ook ruimte voor de algemene- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Maatwerk
Maatwerk
De leerlingen ontvangen rekenwerk dat individueel is afgestemd op hun leerniveau en interesses. Er is specifiek aandacht voor verhaalsommen en bredere academische ontwikkeling zoals concentratie, plannen en werkhouding.
Intensief
Intensief
HDT is intensief: de leerlingen ontvangen een heel schooljaar tussen de twee en
vijf uur per week tutorles. Vandaar de term ‘High Dosage’.
Persoonlijk
Persoonlijk
De groepjes zijn klein: één tutor per twee leerlingen. Met de school stellen we leerlingenduo’s op basis van niveau en gedrag samen. Door de vaste één-op-twee-setting is er naast rekenwerk ook ruimte voor de algemene- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Maatwerk
Maatwerk
De leerlingen ontvangen rekenwerk dat individueel is afgestemd op hun leerniveau en interesses. Er is specifiek aandacht voor verhaalsommen en bredere academische ontwikkeling zoals concentratie, plannen en werkhouding.
Intensief
Intensief
HDT is intensief: de leerlingen ontvangen een heel schooljaar tussen de twee en
vijf uur per week tutorles. Vandaar de term ‘High Dosage’.
Onderscholtijd
Onder schooltijd
De HDT-lessen zijn ingebed in de normale schooldag tijdens reguliere schooltijden, volgens een vast rooster en in een speciaal ingericht lokaal op school.
Samenwerking
Samenwerking met de school
De Site Director (projectleider) van The Bridge is de hoofdcontactpersoon van de school. De Site Director is altijd aanwezig op school tijdens HDT-lesdagen en stemt af met de mentor of groepsleerkracht, het zorgpersoneel en het management over de voortgang van de leerlingen en de rekenmethodiek.
Ouderbetrokken
Ouderbetrokkenheid
Tutoren onderhouden nauw contact met ouders of verzorgers over de voortgang
van hun kind. Binnen onze methode zien we de ouders en verzorgers als
belangrijke sparringpartners.
Onderscholtijd
Onder schooltijd
De HDT-lessen zijn ingebed in de normale schooldag tijdens reguliere schooltijden, volgens een vast rooster en in een speciaal ingericht lokaal op school.
Samenwerking
Samenwerking met de school
De Site Director (projectleider) van The Bridge is de hoofdcontactpersoon van de school. De Site Director is altijd aanwezig op school tijdens HDT-lesdagen en stemt af met de mentor of groepsleerkracht, het zorgpersoneel en het management over de voortgang van de leerlingen en de rekenmethodiek.
Ouderbetrokken
Ouderbetrokkenheid
Tutoren onderhouden nauw contact met ouders of verzorgers over de voortgang
van hun kind. Binnen onze methode zien we de ouders en verzorgers als
belangrijke sparringpartners.

Wat is het verschil tussen bijles en Bridge HDT?

  • Ouders of verzorgers betalen nooit voor deelname van hun kind aan Bridge HDT.
  • De lessen vinden niet ná, maar tijdens school plaats. Dit zorgt voor: geen uitsluiting van leerlingen, meetbare motivatie en hogere effecten.
  • Bij Bridge HDT ligt meer nadruk op het ontwikkelen van een sterke relatie tussen leerlingen onderling en tussen de tutor en de leerling.
  • Bridge HDT vindt met meerdere groepjes tegelijk in één lokaal plaats, waardoor er zo veel mogelijk een regulier les- en groepsgevoel wordt gecreëerd.
  • Tutoren onderhouden nauw contact met ouders en verzorgers.
  • Bridge-medewerkers zijn in dienst en worden intensief professioneel gecoacht en gemonitord.
  • De methode kent een strakke structuur en wordt goed wetenschappelijk onderzocht en is daarmee ‘evidence-based’.’

Waarom alleen Bridge HDT-lessen in rekenen/wiskunde?

Op dit moment voert The Bridge alleen Bridge HDT-projecten in rekenen uit. In de VS – waar het tutorproject al langer loopt – is wetenschappelijk veelvuldig bewezen dat een Bridge HDT-leerling in rekenen in vergelijking tot andere vakken binnen een jaar de meeste vooruitgang boekt. Rekenen is bij uitstek het vak waarbij je in korte tijd sprongen maakt. Deze kleine en grote successen zijn belangrijk voor het kweken van zelfvertrouwen. Daarnaast behandelen we tijdens Bridge HDT méér dan alleen rekensommen. Zo komen bij het vak rekenen/wiskunde ook automatisch vaardigheden als taal (verhaalsommen), plannen en structureren aan bod.

Verhaalsommen als vast onderdeel

Rekenen is in Nederland enorm talig. In rekenmethodes en ook tijdens de Cito-toetsen komen veel redactiesommen voor. Daarom besteden we tijdens Bridge HDT extra aandacht aan deze verhaalsommen. We hebben hiervoor een speciale methode ontwikkeld, die we gedurende het hele schooljaar op vaste verhaalsommendagen behandelen. Daarnaast is er door de kleine en veilige setting ruimte om vragen te stellen en de betekenis van rekenwoorden te ontdekken.

Kwaliteitswaarborging door The Bridge: professionele begeleiding en monitoring

Bij The Bridge vinden we feedback, opleiden en monitoring essentieel voor een kwalitatief programma. Een belangrijk onderdeel hiervan is de intensieve training van anderhalve week die tutoren ontvangen voor ze beginnen. We hechten waarde aan diverse teams en vinden het belangrijk dat tutoren maatschappelijk betrokken zijn, zichzelf willen ontwikkelen en de missie van onze stichting delen. Zo worden onze tutoren geobserveerd en begeleid door een Site Director. De Site Director is altijd aanwezig in het HDT-lokaal op school. Daarnaast brengen onze programmamanagers om de week een werkbezoek aan de school. De Site Director en de programmamanager waarborgen kwaliteit, informeren het managementteam en sturen bij waar nodig.

Altijd een Site Director in de klas

Op elke school is een Site Director (projectmanager) in het Bridge HDT-lokaal aanwezig. De Site Director observeert de tutoren, geeft feedback en structureert de dag. Ook organiseert de Site Director teamactiviteiten en trainingen om het team te ondersteunen en verder te professionaliseren. Zo vindt er wekelijkse intervisie plaats, is er gezamenlijke lesvoorbereidingstijd en voorzien tutoren elkaar van feedback. Daarnaast is de Site Director het eerste aanspreekpunt binnen de school. Ook de school dient een aanspreekpunt te hebben voor Bridge HDT, de projectcoördinator HDT.

Welke eisen stelt The Bridge aan de tutoren?

Onze tutoren zijn in dienst van The Bridge. Tutoren hoeven geen specifieke opleidingsachtergrond te hebben. Voor aanvang van het schooljaar ontvangen zij een intensief opleidingstraject vanuit The Bridge. Daarnaast dienen ze tijdens de sollicitatierondes te slagen voor een rekentoets op 2F-niveau en vragen we hen om een goedgekeurde VOG (categorie: onderwijs). Doordat we een stichting zijn, ontvangen onze tutoren geen hoog salaris. Wel krijgen ze voor hun werkzaamheden de nodige professionalisering, een inspirerende werkcultuur en dankbare leerlingen, ouders en schoolpersoneel.

Ook tutor worden?

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen