Gelijke kansen met Bridge High Dosage Tutoring

We zetten ons in voor het reduceren van kansenongelijkheid in het onderwijs door de meest maatschappelijk kwetsbare leerlingen te ondersteunen met de inzet van Bridge High Dosage Tutoring: een evidence-based onderwijsinterventie met een unieke combinatie van intensieve persoonlijke aandacht, maatwerk en nadruk op relaties.

De uitdaging

Het toenemen van maatschappelijke scheidslijnen leidt tot de vraag wat er aan de kansenongelijkheid kan worden gedaan. De vele initiatieven en oproepen van verschillende politici in de afgelopen jaren hebben nog onvoldoende opgeleverd. Om het proces van beleidsaanpassing te ondersteunen is het waardevol om kansrijke en potentieel schaalbare evidence-based onderwijsprogramma’s in Nederland te implementeren en intensief te bestuderen.

Wij geloven dat het moet gaan om intensieve begeleiding voor de meest maatschappelijk kwetsbare leerlingen, waarbij met school, ouders en tutoren tegelijk gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Hier zijn intensieve benaderingen voor nodig. Voor gelijke kansen, moet je ongelijk investeren, luidt het mantra van de Amsterdamse wethouder onderwijs Marjolein Moorman en daar sluiten wij ons graag bij aan.

 Onze missie

We zetten ons in voor het reduceren van kansenongelijkheid in het onderwijs. Dit willen we bereiken door de meest maatschappelijk kwetsbare leerlingen te ondersteunen met de inzet van Bridge High Dosage Tutoring: een evidence-based onderwijsinterventie met een unieke combinatie van intensieve persoonlijke aandacht, maatwerk en nadruk op relaties.

We streven ernaar dat de kinderen die deelnemen aan Bridge HDT groeien qua zelfdiscipline, een Growth Mindset en zelfvertrouwen zodat ze hun leerachterstand op school inlopen en dat ze floreren – nu en in de toekomst. We werken met professionele en maatschappelijk betrokken tutoren die intensieve coaching van hun projectleider ontvangen. Tevens zijn ouderbetrokkenheid en een nauwe samenwerking met schoolpersoneel essentieel voor de integrale aanpak.

Ons beleidsplan vindt u hier

 Onze visie

Integraal

Integraal

The Bridge streeft naar een aanpak die leerlingen zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied ondersteunt, sterke sociale relaties vormen de essentie van onze aanpak. We zien rekenen in een kleine setting met een stabiele volwassene als middel om een hoger doel te bereiken, namelijk een hoger sociaal-emotioneel welbevinden en levenskansen. De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling gaan hand in hand. We kunnen dit alleen bereiken door een integrale aanpak met het gehele netwerk rondom het kind, namelijk de ouders/verzorgers, het schoolpersoneel en onze samenwerkingspartners, zoals gemeenten.

De Bridge High Dosage Tutoring Methode
TBLI

Ontwikkeling

The Bridge is altijd in ontwikkeling en we varen op een collectief leerproces, in alle lagen van de organisatie. Onze tutoren worden intern opgeleid en dagelijks gecoacht door hun Site Director (projectleider) zodat zij weer zo goed mogelijk in staat zijn om de leerlingen te laten groeien. Daarnaast is The Bridge als geheel een organisatie die altijd in ontwikkeling is en kritisch op het eigen programma, zo onderzoeken we samen met onze samenwerkingspartners nieuwe modellen om HDT op meer inhoudelijke vlakken in te zetten (denk bijvoorbeeld aan taal) en het programma nog meer schaalbaar te maken.

Onze projecten

Evidence-based

High Dosage Tutoring is afkomstig uit de Verenigde Staten en daar veelvuldig effectief gebleken. Onze HDT-projecten zijn gebaseerd op deze evidentie en de projecten worden altijd wetenschappelijk onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksteam. Voor meer informatie over de onderzoeksresultaten tot nu toe zie: www.uva.nl/sepp.

Onze onderzoeksresultaten

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen