Bridge HDT Zaandam PO

Aantal leerlingen

6 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent/invaltutor

Intensiteit

3 lesuren per week, een schooljaar lang

5 basisscholen

TBLI_Leerlingen

Max. 60 leerlingen – groep 7

Random

Geselecteerd op basis niveau Cito R/W

Samenwerking

Schoolbestuur stichting Agora

Per begin schooljaar 2021-2022 is The Bridge gestart met een Bridge HDT project op vijf basisscholen in Zaandam. Deze scholen, namelijk het Zaanplein, de Windroos, de Paus Joannes, de Kleurenpracht en de Tamarinde, vallen alle vijf onder het schoolbestuur van Stichting Agora. Dit project wordt dan ook in opdracht van dit bestuur uitgevoerd. Stichting (schoolbestuur) Agora verzorgt tevens de financiering van het project. Het project op de vijf basisscholen is het eerste Bridge HDT project in Zaandam. Er voor nu toezegging voor een looptijd van twee jaar (augustus 2021-juli 2023), met daarnaast de intentie om het project ook na die twee jaar voort te zetten.

In Zaandam worden de Bridge HDT-lessen aangeboden volgens het 3-dagen model. Dit houdt in dat leerlingen drie keer per week een lesuur Bridge HDT krijgen (50 minuten). De lessen vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdag onder reguliere schooltijd. Tijdens de Bridge HDT-lessen wordt er in de klas geen reguliere rekenles gegeven. Zo is en blijft de Bridge HDT een verlengstuk van het reguliere schoolprogramma, en geen vervanging. Verder vindt er tweewekelijks telefonisch contact plaats met de ouders. Op die manier worden zij op de hoogte gehouden van de rekenprestaties en de werkhouding van hun kind. 

Bridge HDT Zaandam PO wordt aangeboden aan 60 leerlingen. Deze leerlingen zitten in groep 7 en zijn geselecteerd op basis van hun Citoscore voor rekenen/wiskunde op de M6. Voor het project startte, zijn overdrachtsgesprekken gevoerd met de leerkrachten van de leerlingen en de intern begeleiders van de scholen. Op die manier konden goede duo’s worden samengesteld waarin leerlingen gedurende het jaar leskrijgen en kon iedere leerling gematcht worden aan een tutor die goed bij hem/haar past.

Er wordt voor dit project geen onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Wel neemt The Bridge Learning Interventions aan het begin en aan het eind van het project een online rekentoets af bij alle deelnemende leerlingen. Door de toets aan het begin van het project af te nemen, krijgen tutoren een goed beeld van de rekenniveaus van hun leerlingen aan de start van het traject. Door de toets ook nog een keer aan het einde af te nemen, kan gekeken worden hoeveel de leerlingen gegroeid zijn (en op welk gebied) tijdens de Bridge HDT. Tevens kunnen deze resultaten gedeeld worden met de scholen.

5 basisscholen, maximaal 60 leerlingen

Het team van het Bridge HDT project in Zaandam bestaat uit 6 parttime bevlogen tutoren. Zij worden gecoacht door een parttime Site Director (projectleider) die tevens het contact met de deelnemende scholen onderhoudt. Het team wordt ondersteund door een invaltutor/projectassistent, die in kan vallen bij absentie van een tutor en daarnaast allerlei andere ondersteunende taken uitvoert. 

Foto: Pascal Fielmich

Over het team

Toen het project in augustus 2021 begon, kende niemand elkaar nog. Het team van Zaandam PO  heeft zich erg organisch gevormd. Binnen het team is er een mooie balans gevonden tussen alle diverse individuen. Ieder teamlid weet van een ander wat haar sterke punten zijn en werken ook samen om met z’n allen het uiterste in de leerlingen naar boven te halen.

Maak kennis met het team

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Gegevens

info@tbli.nl
023 – 369 0234
NL22 INGB 0007 5987 01
KvK: 667 825 38
RSIN-Fiscaal nr:
856 695 579

Adres

Wilhelminastraat 43A
2011VK Haarlem