Financiën

Financiële verantwoording en beloningsbeleid

The Bridge Learning Interventions steunt voor een flink deel van haar projecten op subsidies van externe
partijen: dat kunnen fondsen van de overheid zijn maar ook liefdadigheidsfondsen. Vaak zijn scholen niet in staat om de kosten voor deze interventies (in eerste instantie) geheel te bekostigen. Onze stichting heeft een zogeheten ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Voor de eerste opstartprojecten zijn de kosten hoog. Daarnaast vindt The Bridge wetenschappelijk onderzoek door o.a. de Universiteit van Amsterdam met steun van het Centraal Planbureau een onlosmakelijk deel van onze interventies. Bij elkaar vereist dit een stevig budget voor onze projecten. The Bridge stopt, op een kleine overhead na, deze gelden in de projecten. De bekostiging voor het bestuur is onbezoldigd en de mensen die voor de stichting werken worden conform CAO voorwaarden betaald. Wij leggen daar ieder jaar in ons jaarverslag verantwoording over af. De specificatie van de kosten van het eerste afgeronde HDT-project vindt u hier.

De financiële verantwoording over het jaar 2017 vindt u hier.

De financiële verantwoording over het jaar 2018 vindt u hier.

U kunt, als u overweegt om ons financieel te ondersteunen, contact opnemen met directeur Anne Kielman (anne@tbli.nl of 06-21614658).


IBAN: NL22 INGB 0007 5987 01 /KvK: 667 825 38 /RSIN-Fiscaal nummer: 85 669 579