Bridge HDT Amsterdam VO Nieuw-West

Aantal leerlingen

5 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent/invaltutor

Intensiteit

2 lesuren per week, een schooljaar lang

1 middelbare school

TBLI_Leerlingen

Max. 60 leerlingen – eerstejaars (PrO & VMBO)

Random

Geselecteerd op niveau Cito R/W

Samenwerking

Mundus College (o.a. NPO-gelden)

Bridge HDT Amsterdam VO Nieuw-West (oktober 2021 – juni 2023)

Per oktober 2021 is The Bridge gestart met een Bridge HDT project op het Mundus College in stadsdeel Nieuw-West. Dit project loopt tot eind van het schooljaar. Dit Bridge HDT project is in opdracht van en wordt gefinancierd door het Mundus College (o.a. vanuit de NPO-gelden). Het project zal minimaal 2 jaar doorlopen. Op het Mundus College heeft eerder een Bridge HDT project plaatsgevonden (Mundus More Math) (2017-2018). Het succes hiervan volgens het wetenschappelijk onderzoek en naar mening van de school was een aanleiding om terug te komen op het Mundus College in 2020 onder de naam ‘Bridge HDT-Amsterdam VO’. Dit project op het Mundus College loopt tot februari 2022. Eind 2021 liepen er dus gelijktijdig 2 projecten lopen op het Mundus College.

2-urenmodel

Bij het project Amsterdam VO Nieuw-West worden HDT-lessen aangeboden volgens het 2-uren model. Dit houdt in dat leerlingen twee keer per week een lesuur (50 minuten) Bridge HDT krijgen. De lessen vinden plaats op vaste dagen: dinsdag en donderdag onder reguliere schooltijd. Het is voor het eerst dat The Bridge een project uitvoert van 2-uren per week. Tijdens de Bridge HDT-lessen wordt er in de klas (overige leerlingen) geen reguliere rekenles gegeven. Zo is en blijft de Bridge HDT een verlengstuk van het reguliere schoolprogramma, en geen vervanging. Verder vindt er driewekelijks telefonisch contact plaats met de ouders van de leerlingen. Op die manier worden zij op de hoogte gehouden van de rekenprestaties en werkhouding van hun kind. 

In het eerste loopjaar van het project werd het Bridge HDT aangeboden aan 60 leerlingen van het vmbo en Eerste Opvang Anderstaligen. Deze leerlingen zitten in de eerste klas en zijn geselecteerd op basis van hun Citoscore voor rekenen/wiskunde aan het eind van het primair onderwijs. In het tweede loopjaar van het project wordt Bridge HDT aangeboden aan 60 leerlingen van het vmbo en PrO. Bij de PrO groepen neemt de volledige klas deel, de vmbo leerlingen zijn geselecteerd op basis van hun DLE scores.

Voor het project startte zijn overdrachtsgesprekken gevoerd met de mentoren van de leerlingen. Op die manier konden goede duo’s worden samengesteld waarin leerlingen gedurende het jaar les krijgen en kon iedere leerling gematcht worden aan een tutor die goed bij hem/haar past.

1 middelbare school, 60 leerlingen

Het team in Amsterdam Nieuw-West bestaat uit 7 leden, waarvan 1 Site Director (projectleider), 5 tutoren en 1 invaltutor. Zij verzorgen iedere dinsdag en donderdag op het Mundus College de 50 minuten durende tutorlessen aan 60 leerlingen. In de lessen richten zij zich op rekenen op 1F niveau, maar ook de werkhouding, het samenwerken, de concentratie en het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen. Tevens is er driewekelijks een verhaalsommendag. De tutoren hebben driewekelijks telefonisch contact met de ouders om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de tutorlessen. De Site Director leidt het team van tutoren en heeft contact en stemt af met het schoolpersoneel.

Over het team

Het team van The Bridge HDT Amsterdam VO Nieuw-West bestaat uit zeven enthousiaste en gedreven teamleden: 5 tutoren, 1 Site Director (projectleider) en 1 invaltutor/projectassistent. Het is een divers team met verschillende achtergronden en ervaringen dat elkaar complimenteert.

Maak kennis met het team

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Gegevens

info@tbli.nl
023 – 369 0234
NL22 INGB 0007 5987 01
KvK: 667 825 38
RSIN-Fiscaal nr:
856 695 579

Adres

Wilhelminastraat 43A
2011VK Haarlem