Nu: Negentien scholen in Nederland

The Bridge voert – op dit moment – op negentien scholen High Dosage Tutoring (HDT) projecten uit. We zitten op basisscholen in Zaandam, Amsterdam Zuidoost en Haarlem. In Zaandam, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam-West en Gouda lopen onze HDT-projecten in het voortgezet onderwijs (vo).

Onze missie is om zo veel mogelijk projecten uit te voeren in maatschappelijk kwetsbare stadsdelen. Dit zijn de gebieden waar veel leerlingen een leerachterstand hebben opgelopen. Daarnaast werkt de gemeente in deze wijken met verschillende partijen samen om leerlingen extra te ondersteunen. De methode van The Bridge is effectief bewezen in zowel groep 7 en groep 8 als klas 1 en 2 in de onderbouw van het vo. Bekijk hier de onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam.

TBLI_22102023_Alle projecten

Hoe worden scholen geselecteerd?

The Bridge wordt op meerdere manieren benaderd. Scholen benaderen ons, wij worden ingeschakeld door samenwerkingsverbanden of de gemeente neemt contact met ons op. De scholen en leerlingen worden nauwkeurig geselecteerd op basis van beschikbare data. De selectie gebeurt in overleg met de opdrachtgever en in samenwerking met het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam.

Waarom Bridge HDT in de bovenbouw basisonderwijs?

Leerlingen in het basisonderwijs ontvangen bij Bridge HDT vanaf het begin of de helft van groep 7 Bridge HDT. Dit is een belangrijk leerjaar in de bepaling van het schooladvies. Tutoren kunnen met leerlingen uit groep 7 voortbouwen op de rekenstof die in de schooljaren hiervoor is aangeboden. Hiermee streven we ernaar een verlengstuk te zijn van de leerkracht. Bridge HDT start niet in eerder, omdat er vóór groep 7 nog veel nieuwe leerstof wordt aangeboden door de leerkracht. Terwijl het HDT-programma gericht is op het remediëren van al geleerde stof. De Site Director (ook wel: de locatiemanager van The Bridge op school) heeft geregeld contact met de groepsleerkracht en intern begeleider over de hiaten, uitleg van de rekensommen en hoe we hen verder kunnen ondersteunen.

Voor welke leerlingen is Bridge HDT geschikt?

Onze methodiek en ons rekencurriculum zijn geschikt voor leerlingen die nog niet op weg zijn om eind groep 8 het 1F-niveau (het minimale niveau aan het einde van de basisschool, ook wel het ‘burgerschapsniveau) te halen, in de praktijk zijn dit leerlingen die tijdens de Midden 6 toets wat betreft rekenen een V-, V, IV of III score hebben. Alle leerlingen werken uit ons 1F rekencurriculum, maar er zijn ook maatwerk-mogelijkheden binnen ons 0F en 2F rekencurriculum.

Zo wordt er bijvoorbeeld vaak extra hulp gevraagd bij technieken aanleren voor het oplossen van verhaalsommen. Na een halfjaar Bridge HDT merken scholen vaak dat de achterstanden van de basis-rekenonderwerpen ingelopen zijn en dat dit ook het rekenen in de klas en de algemene werkhouding ten goede komt. Dit vermindert de werkdruk voor leerkrachten. Verder is er tweewekelijks contact met ouders om samen te sparren over hoe de leerling het best ondersteund kan worden. Het streven is dat de leerlingen in de bovenbouw die een jaar Bridge HDT hebben ontvangen, hun achterstand tot het 1F-rekenniveau zo ver mogelijk inlopen en zo met een stevigere basis, en soms zelfs met een hoger middelbaar schooladvies, de basisschool verlaten.

Aantal leerlingen

6 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent/invaltutor

Intensiteit

2 lesuren per week, een schooljaar lang

5 basisscholen

TBLI_Leerlingen

Max. 96 leerlingen – groep 7

Random

Geselecteerd op basis van niveau Cito Rekenen/Wiskunde

Samenwerking

Gemeente Amsterdam

Aantal leerlingen

4 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent/invaltutor

Intensiteit

3 lesuren per week, een jaar lang

4 basisscholen

TBLI_Leerlingen

Max. 40 leerlingen – groep 7/8

Random

Geselecteerd op basis van niveau Cito rekenen/wiskunde

Samenwerking

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, Gemeente Haarlem en deelnemende schoolbesturen

Aantal leerlingen

6 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent/invaltutor

Intensiteit

3 lesuren per week, een schooljaar lang

5 basisscholen

TBLI_Leerlingen

Max. 60 leerlingen – groep 7

Random

Geselecteerd op basis van niveau Cito rekenen/wiskunde

Samenwerking

Schoolbestuur Stichting Agora

Waarom Bridge HDT in de onderbouw van het vo?

The Bridge helpt leerlingen in de onderbouw van het praktijkonderwijs en het vmbo. Veel van deze leerlingen hebben een leerachterstand in rekenen (SLO, 2019). Daarnaast zijn veel leerlingen in de onderbouw nog niet (volledig) in de zogenaamde straatcultuur opgenomen (zie El Hadioui, 2011). Voor deze leerlingen zijn de sociaal-emotionele band met de tutor en het aanleren van brede academische vaardigheden van groot belang om te wennen aan de nieuwe middelbareschoolsituatie. Door juist deze leerlingen aan het begin van hun voorgezetonderwijscarrière ondersteuning te bieden met Bridge HDT, boeken wij op op tijd resultaat. De eerste onderzoeksresultaten van ons project in de eerste klas van het Mundus College laten dan ook zien dat het voor deze leerlingen niet te laat is.

Op de middelbare scholen waar wij werken, komen leerlingen vaak binnen met een grote leerachterstand ten opzichte van het 1F-niveau. Dit is een probleem, want aan het eind van de middelbare school wordt van hen verwacht al op het 2F-niveau te zitten. Met Bridge HDT streven we ernaar om in ieder geval de afstand tot 1F in te halen, zodat ze de rest van de middelbare schooltijd met meer fundament en zelfvertrouwen het 2F-niveau kunnen bereiken.

El Hadioui, I. (2011). Hoe de straat de school binnendringt. Amsterdam: Uitgeverij van Gennep.
SLO (2019). Passende perspectieven taal & rekenen. Geraadpleegd op 25 maart, 2020,via https://slo.nl/thema/meer/passende/vmbo-bb-kb/

Aantal leerlingen

5 tutoren & 1 Site Director & 1 invaltutor/projectassistent

Intensiteit

3 lesuren per week, een jaar lang

1 middelbare school: Marcanti College

TBLI_Leerlingen

Max. 50 leerlingen – eerstejaars vmbo & pro

Random

Random geselecteerd ivm onderzoek

Samenwerking

Ministerie van OCW/NRO

Aantal leerlingen

5 tutoren & 1 Site Director & 1 invaltutor/projectassistent

Intensiteit

3 lesuren per week, een jaar lang

1 middelbare school: CSG de Goudse Waarden

TBLI_Leerlingen

Max. 60 leerlingen – eerstejaars vmbo & pro

Random

Random geselecteerd ivm onderzoek

Samenwerking

Ministerie van OCW/NRO

Aantal leerlingen

5 tutoren & 1 Site Director & 1 invaltutor/projectassistent

Intensiteit

3 lesuren per week, een jaar lang

1 middelbare school: Carmel

TBLI_Leerlingen

Max. 60 leerlingen – eerstejaars vmbo & ISK

Random

Random geselecteerd ivm onderzoek

Samenwerking

Ministerie van OCW/NRO

Aantal leerlingen

5 tutoren & 1 Site Director & 1 invaltutor/projectassistent

Intensiteit

3 lesuren per week, een jaar lang

2 middelbare scholen: Pascal Zuid en De Faam

TBLI_Leerlingen

Max. 60 leerlingen – eerstejaars vmbo & pro

Random

Random geselecteerd ivm onderzoek

Samenwerking

Ministerie van OCW/NRO

Bridge HDT - Amsterdam VO Nieuw-West

Aantal leerlingen

7 tutoren & 1 Site Director & 1 invaltutor/projectassistent

Intensiteit

2 lesuren per week, een jaar lang

1 middelbare school: Mundus College

TBLI_Leerlingen

Max. 84 leerlingen – eerstejaars vmbo & pro, tweedejaars EOA

Random

Alle eerstejaarsklassen geselecteerd

Samenwerking

Mundus College (o.a. NPO gelden)

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen