Nu: Vierentwintig scholen in Nederland

Op dit moment voert The Bridge projecten uit op vierentwintig verschillende scholen: in Zaandam, Amsterdam Zuidoost en Haarlem in het PO, en in Amsterdam Nieuw-West, Gouda en Amsterdam West n het VO.

The Bridge heeft als missie om haar projecten zo veel mogelijk in maatschappelijk kwetsbare stadsdelen uit te voeren. Dit zijn de gebieden waar veel leerlingen door een samenkomst van verschillende factoren een leerachterstand hebben opgelopen en de Gemeente met verschillende partijen samenwerkt om deze leerlingen extra te ondersteunen. Het is ons streven om onze Bridge HDT-projecten zowel in de bovenbouw van het PO, als in de onderbouw van het VO uit te voeren. Deze leeftijd van grofweg 10-14 jaar is namelijk vanwege het vroege selectiemoment in het Nederlands onderwijssysteem qua leerprestaties van groot belang voor het verdere schooltraject van de leerlingen en in deze – vaak onzekere – leeftijdsfase is er tevens vaak behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van brede academische vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

TBLI_22102023_Alle projecten

Scholen benaderen The Bridge zelf en/of wij worden ingeschakeld door samenwerkingsverbanden en/of de gemeente zelf. De scholen en leerlingen worden altijd tijdens het voorbereidende traject nauwkeurig geselecteerd op basis van beschikbare data, de selectie gebeurt in samenwerking met het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam. In Haarlem voeren we op dit moment onze projecten uit op scholen in Schalkwijk en Haarlem-Oost, in Amsterdam in de wijken Zuidoost en Nieuw-West en in Zaandam in de wijk Poelenburg.

Waarom Bridge HDT in de bovenbouw basisonderwijs?

Scholen kunnen niet alle problemen omtrent de kansenongelijkheid oplossen, voornamelijk door de hoge werkdruk en de grote verschillen qua leerniveaus binnen grote klassen. Uiteraard streven zij er wel naar maximaal bij te dragen aan de kansengelijkheid, bijvoorbeeld door extra ondersteuning middels een Bridge HDT project. Leerlingen in het basisonderwijs ontvangen bij Bridge HDT vanaf begin of de helft van groep 7 een jaar lang HDT omdat dit een belangrijke periode is voor de bepaling van het schooladvies. Tutoren kunnen met leerlingen uit groep 7 voortbouwen op de rekenstof die in de schooljaren hiervoor is aangeboden aan de kinderen, hiermee hopen we een verlengstuk te zijn van de leerkracht. De Site Director heeft dan ook geregeld contact met de groepsleerkracht en intern begeleider over de hiaten, uitleg van de rekensommen en hoe we hen verder kunnen ondersteunen.

Zo wordt er bijvoorbeeld vaak extra hulp gevraagd bij technieken aanleren voor het oplossen van verhaalsommen. Na een halfjaar Bridge HDT merken scholen vaak dat de achterstanden van de basis-rekenonderwerpen ingelopen zijn en dat dit ook rekenen in de klas en de algemene werkhouding ten goede komt en de werkdruk voor leerkrachten vermindert. Verder is er (twee)wekelijks contact met ouders om samen te sparren over hoe de leerling het best ondersteund kan worden. Het streven is dat de leerlingen in de bovenbouw die een jaar HDT hebben ontvangen, uiteindelijk hun achterstand tot 1F-niveau (het minimale niveau aan het einde van de basisschool, ook wel het ‘burgerschapsniveau) zo ver mogelijk inlopen en zo met een stevigere basis en soms zelfs met een hoger middelbaar schooladvies de basisschool verlaten.

Aantal leerlingen

6 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent/invaltutor

Intensiteit

3 lesuren per week, een schooljaar lang

8 basisscholen

TBLI_Leerlingen

Max. 96 leerlingen – groep 7

Random

Random geselecteerd

Samenwerking

Gemeente Amsterdam

Aantal leerlingen

4 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent/invaltutor

Intensiteit

5 lesuren per week, een schooljaar lang

4 basisscholen

TBLI_Leerlingen

Max. 32 leerlingen – groep 7/8

Random

Geselecteerd op basis van niveau Cito rekenen/wiskunde

Samenwerking

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, Gemeente Haarlem en deelnemende schoolbesturen

Aantal leerlingen

3 tutoren, 1 Site Director

Intensiteit

3 lesuren per week (1 blokuur en 1 enkel uur), een jaar lang

4 basisscholen

TBLI_Leerlingen

Max. 24 leerlingen – groep 7/8

Random

Geselecteerd op basis van niveau Cito rekenen/wiskunde

Samenwerking

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, Gemeente Haarlem, deelnemende schoolbesturen

Aantal leerlingen

6 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent/invaltutor

Intensiteit

3 lesuren per week, een schooljaar lang

5 basisscholen

TBLI_Leerlingen

Max. 60 leerlingen – groep 7

Random

Geselecteerd op basis van niveau Cito rekenen/wiskunde

Samenwerking

Schoolbestuur Stichting Agora

Waarom Bridge HDT in het vmbo?

Veel leerlingen op het vmbo hebben een leerachterstand in rekenen (SLO, 2019). Daarnaast zijn veel leerlingen in de onderbouw nog niet (volledig) in de zogenaamde straatcultuur opgenomen (zie El Hadioui, 2011). Voor deze leerlingen is voornamelijk vaak de sociaal-emotionele band met de tutor en het aanleren van brede academische vaardigheden (denk aan doorzetten, zelfstandig werken, plannen) van groot belang om te wennen aan de nieuwe middelbare school situatie en verwachtingen die daarbij komen kijken. Door juist deze leerlingen aan het begin van hun voorgezet onderwijscarrière ondersteuning te bieden middels Bridge HDT, kunnen wij op tijd resultaat te kunnen boeken. De eerste onderzoeksresultaten van ons Bridge HDT project in de eerste klas van het Mundus College laten dan ook zien dat het voor deze leerlingen niet te laat is.

Op de middelbare scholen waar wij werken komen leerlingen vaak binnen met een grote leerachterstand ten opzichte van het 1F-niveau, terwijl aan het eind van de middelbare school al verwacht wordt dat zij het 2F-niveau behalen. Met Bridge HDT streven we er naar in ieder geval de afstand tot 1F in te halen zodat ze de rest van de middelbare schooltijd met meer fundament en zelfvertrouwen het 2F-niveau kunnen bereiken. Tutoren hebben tweewekelijks telefonisch contact met de ouders en de Site Director heeft geregeld contact met de mentoren, zorgcoördinatoren en rekendocenten om de vorderingen en rekeninhoudelijke zaken af te stemmen.

El Hadioui, I. (2011). Hoe de straat de school binnendringt. Amsterdam: Uitgeverij van Gennep.
SLO (2019). Passende perspectieven taal & rekenen. Geraadpleegd op 25 maart, 2020,via https://slo.nl/thema/meer/passende/vmbo-bb-kb/

Aantal leerlingen

5 tutoren & 1 Site Director & 1 invaltutor/projectassistent

Intensiteit

3 lesuren per week, een jaar lang

1 middelbare school: Marcanti College

TBLI_Leerlingen

Max. 60 leerlingen – eerstejaars vmbo & pro

Random

Random geselecteerd ivm onderzoek

Samenwerking

Ministerie van OCW/NRO

Aantal leerlingen

5 tutoren & 1 Site Director & 1 invaltutor/projectassistent

Intensiteit

3 lesuren per week, een jaar lang

1 middelbare school: CSG de Goudse Waarden

TBLI_Leerlingen

Max. 60 leerlingen – eerstejaars vmbo & pro

Random

Random geselecteerd ivm onderzoek

Samenwerking

Ministerie van OCW/NRO

Aantal leerlingen

5 tutoren & 1 Site Director & 1 invaltutor/projectassistent

Intensiteit

3 lesuren per week, een jaar lang

1 middelbare school: Pascal Zuid

TBLI_Leerlingen

Max. 60 leerlingen – eerstejaars vmbo & pro

Random

Random geselecteerd ivm onderzoek

Samenwerking

Ministerie van OCW/NRO

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen