Welkom bij Stichting The Bridge

Stichting The Bridge Learning Interventions bestaat uit een management-team en de verschillende projectteams. Het management-team (of ook wel ‘central office’) werkt projectoverstijgend en bestaat momenteel uit 2 directieleden, 3 programma-managers, 1 coördinator voor de Sociaal-Emotionele Lessen, en 1 manager data en administratie. Samen vormen zij het central office en hebben de dagelijkse leiding over het management van de gehele organisatie. Zij ondersteunen de projectteams bij de dagelijkse gang van zaken door de kwaliteit van de projecten te monitoren en te waarborgen, nieuwe projecten op te zetten, curriculum verder te ontwikkelen, contact te onderhouden met verschillende partijen (waaronder subsidieverstrekkers en het onderzoeksteam) en zij draagt zorg voor het personeelsbeleid, AVG-zaken en de financiën.

Maak kennis met het management-team van The Bridge

Anne Kielman
Anne Kielman

Directeur

"Education is not preparation for life; education is life itself."-John Dewey

Woonplaats Haarlem

Anne Kielman is directeur van Stichting The Bridge sinds augustus 2017 en is hoofdverantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van de projecten en methodiek, en hoofd bedrijfsvoering. Ze behaalde een bachelor Wijsbegeerte en een bachelor Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna koos zij voor een sociaalpedagogische masteropleiding (Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken) aan de Universiteit Utrecht om zich meer te verdiepen in interventies rondom jongeren en hun sociale omgeving. Anne studeerde binnen deze opleiding op een onderzoek en stage binnen een High Dosage Tutoring-project in Rotterdam-Zuid over ouderbetrokkenheid. Deze scriptie leidde tot een wetenschappelijke publicatie. Daarna is zij een jaar lang tutor geweest in Rotterdam en nog meer verliefd geworden op de HDT-methodiek en de doelgroep van leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Ze wilde haar opgedane kennis vanuit theorie, onderzoek en praktijk gebruiken om bij The Bridge een nog grotere impact te bereiken voor kansarme jongeren en hun verzorgers in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze bracht daarvoor in 2017 en 2018 een uitgebreid bezoek aan verschillende Saga Education tutoring-projecten in de Verenigde Staten om getraind te worden tot Site-Director en alle kneepjes van het vak te leren. Daarna is zij sinds september 2017 actief geweest als Site Director (en tegelijkertijd algemeen directeur) in het VO op het Mundus College en in het PO in Haarlem. Sinds begin 2019 is zij door uitbreiding van projecten actief als algemeen directeur.
Anne legt graag de verbanden tussen het micro, meso en macroniveau binnen de stichting, heeft oog voor de details, maar vindt het ook belangrijk om de missie en visie van de stichting in het vizier te houden. Als directeur draagt zij zorg voor de kwaliteit van de methodiek, aansturing van de programma-managers, curriculum-ontwikkeling, financiële en contractuele zaken en alle andere bedrijfsvoering processen.

Bowen Paulle

Directeur

“There is much technique to master in creating educational programs, evaluating them, and fairly summarizing their effects. There is even more technique in implementing proven programs in schools and classrooms, and in creating policies to support use of proven programs. We must care about technique because we care about children.” - Bob Slavin

Woonplaats Haarlem

Bowen Paulle officially joined The Bridge as co-director in September 2021. He is mainly responsible for external contacts, research and recruitment. He grew up in New York City during the 1980’s — during the so called ‘crack epidemic’. Although he lived in a middle-class section of Manhattan, following his ‘basketball dreams’, he attended a predominantly Black and Hispanic working-class high school in the South Bronx. He saw, firsthand, the destruction wrought by the reproduction of intergenerational poverty. He was forced to see that many of the young people he grew up with engaged in criminal and/or violent behavior – or simply ended up leading unfulfilled lives – not because of any lack of intelligence or putatively inferior cultural background but, rather, because they did not inherit the same chances privileged children took for granted. After receiving a MA in sociology, he taught fulltime at a public high school in the South Bronx from 1996 to 1999. In 1999, he moved to Amsterdam where he worked part time as a teacher at a secondary school in Southeast (Bijlmer) 1999-2001 and became a PhD candidate at the University of Amsterdam (UvA). Paulle’s experiences in the two schools led to the publication of the commercial edition of his dissertation, Toxic Schools (University of Chicago Press, 2013). After receiving a PhD in 2005, he worked for several years on educational desegregation as a freelance researcher while also being employed as a lecturer at the UvA. From 2008 to 2021, Paulle worked full time (first as assistant and then) as associate professor of sociology at the UvA. He headed a research team that investigated the effects of high dosage tutoring efforts implemented first by another non-profit organization in the Netherlands and later by The Bridge. Based on the evidence indicating the tremendous efficacy and scalability of high-dosage tutoring – both in the US and in the Netherlands – in 2021, Paulle became co-director of The Bridge. He presently works four days a week for The Bridge and one day a week, as associate professor, at the UvA. Paulle is no longer in any way affiliated with the UvA research team that continues to evaluate the effect of Bridge HDT interventions.

LieselotRoelandts
Lieselot Roelandts

Programmamanager

"If a child can’t learn the way we teach, we should teach the way they learn."-Ignacio Estrada

Woonplaats Amsterdam

Lieselot Roelandts is afgestudeerd binnen de master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. Lieselot is sinds de start van The Bridge – september 2017- betrokken geweest bij de organisatie en heeft alle ontwikkelingen meegemaakt. Ze overziet sinds september 2019 in haar functie als Programma Manager de Bridge HDT-projecten in Amsterdam PO en VO en Haarlem VO. Ze brengt wekelijkse bezoeken aan de projecten waarbij ze voornamelijk de Site Directors en tutoren coacht op het vlak van management, interne processen, de HDT-didactiek en het rekencurriculum. Hiermee draagt ze bij aan de kwaliteitswaarborging van de lopende projecten. Met haar 2 jaren werkervaring als tutor bij The Bridge (zowel in het basis- als ook het voortgezet onderwijs) is zij als geen ander in staat om feedback te geven om onze projecten nog verder te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt Lieselot het central office management, bijvoorbeeld bij het opzetten van nieuwe projecten.

Anna Fiévez

Curriculumspecialist/Programmamanager

                                                                                                      “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

Woonplaats Den Haag

Anna Fiévez studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna is zij een jaar lang rekentutor geweest bij de eerste twee projecten van The Bridge. Hierdoor heeft ze de opstart van de organisatie en werkzaamheden in het primair en voortgezet onderwijs meegemaakt. Om nog meer kennis te vergaren over leerprocessen en onderwijssystemen heeft ze vervolgens een master Onderwijswetenschappen gedaan. Met behulp van de kennis uit haar master en haar ervaring als tutor keerde ze in 2020 terug naar The Bridge als curriculumspecialist. Ze houdt zich in haar functie bezig met het verder ontwikkelen van het curriculum, lessen en trainingen. Vanaf januari 2021 overziet zij als Programmamanager het Bridge HDT-project in Haarlem PO en sinds augustus 2021 ook het Bridge HDT-project in Zaandam PO. Ze brengt een wekelijks bezoek aan het project, waarbij ze voornamelijk de Site Director en tutoren coacht op het vlak van management, interne processen, de HDT-didactiek en het rekencurriculum. Daarnaast ondersteunt Anna het Central Office Management bij andere taken.

Claire Slingsby

Coördinator Programma-Management

                                                                                                      “Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden.” – Saadi

Woonplaats Amsterdam

Claire Slingsby kwam in het voorjaar van 2018 in aanraking met The Bridge Learning Interventions toen zij haar masterscriptie sociologie over High Dosage Tutoring schreef en de kans kreeg om stage te lopen bij de organisatie. Haar scriptie ging over interactierituelen en werd vanuit de Universiteit van Amsterdam begeleid door Bowen Paulle. Gedurende haar bachelor- en masterstudie in sociologie heeft Claire zich gespecialiseerd in onderwijs; van het volgen van de minor onderwijskunde tot onderwijssociologische vakken. Na het afronden van haar masterscriptie over HDT was het dan ook niet zo verrassend dat Claire wilde weten hoe het was om in de praktijk les te geven, en meldde zij zich aan voor de Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zodoende heeft zij in het jaar 2018-2019 als stagiair voor de klas gestaan, maar kwam erachter dat ze leerlingen niet de hoeveelheid aandacht kon geven die ze hen het liefste had willen geven. Daarom besloot zij na afronding van de lerarenopleiding geen maatschappijleerdocent te worden, maar terug te keren bij The Bridge Learning Interventions om daar als tutor aan de slag te gaan. Na een half jaar tutor te zijn geweest bij de Site Haarlem PO, is zij doorgegroeid tot Site Director van het toen nieuwe project Amsterdam VO op het Hogelant en Mundus College. Claire is 2 jaar Site Director geweest om vervolgens programmamanager te worden. Ook deze functie heeft zij 2 jaar bekleed en mag zich sinds augustus 2023 Coördinator Programma Management noemen. Als Coördinator Programma Management ligt haar focus op educatie en kwaliteitswaarborging en begeleidt zij de programmamanagers. Samen met de directeur algemene zaken en educatie (Anne Kielman) is Claire verantwoordelijk voor inhoudelijke project-overkoepelende zaken, zoals doorontwikkeling van de HDT-modellen, het trainingsmateriaal en informatievoorziening.

Gioviënca Saluna

SEL coördinator/Site Director

                                                                                              “Failure is an important part of your growth. Don’t be afraid to fail." - Michelle Obama

Woonplaats Utrecht

Giovienca Saluna heeft de masteropleiding Clinical Child, Family and Education Studies (Orthopedagogiek) aan de Universiteit Utrecht afgerond. Begin 2020 is zij gestart als tutor in het Voortgezet Onderwijs. Dit heeft zij anderhalf jaar gedaan. Sinds september 2021 is zij Site Director op het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West. Daarnaast is Giovienca SEL-coördinator van The Bridge. The Bridge richt zich naast rekenvaardigheden ook op de sociaal-emotioneel ontwikkeling van de kinderen; zoals zelfvertrouwen, zelfstandig werken en samenwerken. The Bridge wil het SEL-onderdeel verder verdiepen en zich erin specialiseren. Giovienca ondersteunt, met haar sociaalpedagogische achtergrond en ruime ervaring in het begeleiden van kinderen, het Central Office hierin.

Thabiso Epema

Manager Data en Administratie. Functionaris gegevensbescherming

                                                                                              True wisdom doesn't fit in one quote.

Woonplaats Amersfoort

Thabiso Epema is afgestudeerd in Physics of Life and Health (medisch toegepaste natuurkunde) aan de Universiteit van Amsterdam. Thabiso leerde hier onder andere data analyse, programmeren en machine learning. Sinds begin 2020 gebruikt hij deze vaardigheden bij The Bridge en werkt samen met het onderzoeksteam (van de Universiteit van Amsterdam) dat Bridge HDT evalueert. Hij houdt zich bezig met het verkrijgen/verwerken/analyseren/evalueren van de onderzoeksresultaten. Ook probeert hij zoveel mogelijk te automatiseren aan de standaard stappen waar elk project door heen gaat. Thabiso is ook functionaris gegevensbescherming. In die rol houdt hij binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Zerline Henning

Programmamanager

                                                                                            “Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.” - Brad Meltzer

Woonplaats Amsterdam

Zerline Henning studeerde antropologie om de problemen om zich heen beter te leren begrijpen en er wat aan te kunnen doen. Ze vindt het belangrijk om te werken aan een leefbare wereld die voor iedereen plek heeft: waarin iedereen geholpen wordt en zich tegelijkertijd welkom en vrij voelt. Zerline heeft zich hier na haar studie op verschillende manieren mee beziggehouden. Bijvoorbeeld als onderzoeker en projectmedewerker bij een organisatie die een sociale benadering van dementie bepleit en implementeert en als vrijwilligerscoördinator bij een internationale fotowedstrijd over gender en seksuele diversiteit.

 

Zerline begon bij the Bridge als tutor bij het PO-project in Haarlem, waar ze is doorgegroeid naar de rol van Site Director. Ze is dankbaar dat ze nu haar steentje kan bijdragen als Programmamanger bij the Bridge om ervoor te zorgen dat ook kinderen die met een achterstand in het leven zijn begonnen, de kansen krijgen die zij verdienen.

Ancilla de Boer

Management Assistent

                                                                                            “Het gras is groener daar waar je het water geeft.” - Neil Barringham

Woonplaats Haarlem

Ik ben Ancilla, in de wandelgangen ook wel Ancil genoemd en sinds 30 mei jl. ben ik de Management Assistent voor de directie van The Bridge. Voorheen ben ik werkzaam geweest in het commerciële bedrijfsleven, maar ook als ambtenaar bij een sociale werkplaats en het meest recent als bedrijfsleider bij stichting Mooizooi in Haarlem. Graag wilde ik me verder inzetten voor en met kinderen. Er staat nog een heleboel te gebeuren binnen het central office, diverse werkzaamheden worden overgedragen en dat is nog volop in beweging. Een voorbeeld van de taken is het overnemen van werkzaamheden op het vlak van nieuwe medewerkers, denk aan contracten en contractverlengingen en afspraken inplannen met nieuwe sollicitanten. Daarnaast zijn er ook andersoortige zaken zoals het ondersteunen bij de opstart van een nieuw loopjaar, aannemen van de centrale telefoon en het klaarzetten van facturen. Dat er hoop gaat veranderen qua taakverdeling staat vast, in welke vorm dat wordt gegoten zal met de tijd duidelijk worden. Ik ben van maandag t/m donderdag aanwezig op het Bridge hoofdkantoor.

Eva Steenman

Human Resources Manager

                                                                                            “Alles wat je aandacht geeft, groeit."

Woonplaats Utrecht

Het management team is uitgebreid met een HR manager: Eva Steenman is sinds oktober 2023 werkzaam bij the Bridge. Na een studie Bedrijfskunde en een master Beleid, Communicatie en Organisatie ontdekte ze hoe in HR veel van haar interesses en kwaliteiten samenkomen: aandacht voor mensen binnen de context van organisaties. De afgelopen jaren heeft ze zich steeds (indirect) ingezet voor gelijke kansen voor en de toekomst van kinderen/jongeren. De opgedane werkervaring in de jeugdzorg (Ouder- en kindteams Amsterdam) en het onderwijs (HvA) hebben ervoor gezorgd dat ze met een mooi gevulde rugzak aan de slag is gegaan bij the Bridge. Eva houdt zich bezig met alle reguliere, operationele HR werkzaamheden, en gaat daarnaast ook samen met het management team aan de slag met het verder professionaliseren van de organisatie. Eva werkt graag vanuit vertrouwen, zo transparant en duidelijk mogelijk, met oprechte aandacht en met respect voor elkaars verschillen.

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Gegevens

info@tbli.nl
023 – 369 0234
NL22 INGB 0007 5987 01
KvK: 667 825 38
RSIN-Fiscaal nr:
856 695 579

Adres

Wilhelminastraat 43A
2011VK Haarlem