Welkom bij Stichting The Bridge

Stichting The Bridge Learning Interventions bestaat uit een management-team en de verschillende projectteams. Het management-team (of ook wel ‘central office’) werkt projectoverstijgend en bestaat momenteel uit 2 directieleden, 3 programma-managers, 1 coördinator voor de Sociaal-Emotionele Lessen, en 1 manager data en administratie. Samen vormen zij het central office en hebben de dagelijkse leiding over het management van de gehele organisatie. Zij ondersteunen de projectteams bij de dagelijkse gang van zaken door de kwaliteit van de projecten te monitoren en te waarborgen, nieuwe projecten op te zetten, curriculum verder te ontwikkelen, contact te onderhouden met verschillende partijen (waaronder subsidieverstrekkers en het onderzoeksteam) en zij draagt zorg voor het personeelsbeleid, AVG-zaken en de financiën.

Maak kennis met het management-team van The Bridge

Anne Kielman
Anne Kielman

Directeur

"Education is not preparation for life; education is life itself."-John Dewey

Woonplaats Haarlem

Anne Kielman is directeur van Stichting The Bridge sinds augustus 2017 en is hoofdverantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van de projecten en methodiek, en eindverantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering. Ze behaalde een bachelor Wijsbegeerte en een bachelor Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna koos zij voor een sociaalpedagogische masteropleiding (Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken) aan de Universiteit Utrecht om zich meer te verdiepen in interventies rondom jongeren en hun sociale omgeving. Haar passie en interesse komt mede voort uit het feit dat zij zelf is opgegroeid in een buurt met lage economische status in Arnhem-Zuid. Anne studeerde binnen haar universitaire master af op een onderzoek en stage over ouderbetrokkenheid binnen een High Dosage Tutoring-project in Rotterdam-Zuid. Deze scriptie leidde tot een wetenschappelijke publicatie. Daarna is zij een jaar lang tutor geweest in Rotterdam en nog meer verliefd geworden op de HDT-methodiek en de doelgroep van leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Ze wilde haar opgedane kennis vanuit theorie, onderzoek en praktijk gebruiken om bij The Bridge een nog grotere impact te bereiken voor kansarme jongeren en hun verzorgers in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze bracht daarvoor in 2017 en 2018 een uitgebreid bezoek aan verschillende Saga Education tutoring-projecten in de Verenigde Staten om inspiratie op te doen als Site-Director en directeur. Echter in de VS wordt HDT alleen volgens een fulltime model en in het VO gegeven en het rekenen/wiskunde onderwijs wijkt rigoureus af van de Nederlandse, waardoor de HDT methodiek ook nog veel ontwikkelingen door moest maken om geschikt te zijn voor in Nederland. Zo heeft Anne het Bridge rekencurriculum geschreven wat aansluit bij het landelijke referentiekader 1F, het BridgeHDT-model ontwikkeld dat praktisch en inhoudelijk in het basisonderwijs ingezet kan worden, nieuwe parttime modellen van Bridge HDT ontworpen en het trainingsmateriaal ontwikkeld voor alle rollen op de projecten. Tevens zijn er in de Nederlands Bridge HDT variant meer componenten toegevoegd die te maken hebben met ouderbetrokkenheid en sociaal emotioneel leren om de methodiek nog integraler en dus impactvoller te maken. Bij deze ontwikkelingen heeft Anne geput uit haar eigen kennis en ervaringen als tutor en haar studie als pedagoog en socioloog. Anne heeft alle rollen binnen de organisatie meegemaakt en gecreëerd: als tutor in Rotterdam en Site Director en programma-manager in het VO op het Mundus College en in het PO in Haarlem. Deze projecten leverden allebei enorm goede onderzoeksresultaten op en dit was de katalysator voor het uitbreiden van projecten en dus de groei van de stichting. Tegelijkertijd had Anne de rol van algemeen directeur en heeft sinds 2017 de algemene bedrijfsvoering opgebouwd op verschillende vlakken, zoals het personeelsbeleid, de website en de financiën. Sinds begin 2019 is zij door uitbreiding van projecten alleen nog actief als directeur en niet meer in de rol op de projecten zelf, zowel voor de algemene bedrijfsvoering als voor kwaliteit & educatie.
Anne legt graag de verbanden tussen het micro, meso en macroniveau binnen de stichting, heeft oog voor de details, maar vindt het ook belangrijk om de missie en visie van de stichting in het vizier te houden. Als directeur draagt zij zorg voor de kwaliteit van de methodiek, aansturing van de programma-managers, curriculum-ontwikkeling, financiële en contractuele zaken en alle andere bedrijfsvoering processen.

Bowen Paulle

Directeur

“There is much technique to master in creating educational programs, evaluating them, and fairly summarizing their effects. There is even more technique in implementing proven programs in schools and classrooms, and in creating policies to support use of proven programs. We must care about technique because we care about children.” - Bob Slavin

Woonplaats Haarlem

Bowen Paulle is sinds september 2021 officieel mededirecteur van The Bridge. Hij is voornamelijk verantwoordelijk voor externe contacten, onderzoek en werving. Hij groeide op in New York City in de jaren 1980 – tijdens de zogenaamde “crack epidemie”. Hoewel hij in een middenklasse wijk van Manhattan woonde en zijn “basketbal dromen” volgde, ging hij naar een overwegend zwarte en Latijns-Amerikaanse middelbare school in de South Bronx. Hij werd gedwongen om te zien dat veel van de jongeren met wie hij opgroeide crimineel en/of gewelddadig gedrag vertoonden – of eenvoudigweg een onvervuld leven leidden – niet vanwege een gebrek aan intelligentie of een vermeende inferieure culturele achtergrond, maar eerder omdat ze niet dezelfde kansen erfden die bevoorrechte kinderen als vanzelfsprekend beschouwden. Nadat hij een MA in sociologie had behaald, gaf hij van 1996 tot 1999 fulltime les op een openbare middelbare school in de South Bronx. In 1999 verhuisde hij naar Amsterdam waar hij in de periode 1999-2001 parttime werkte als docent op een middelbare school in Zuidoost (Bijlmer) en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Paulle’s ervaringen op de twee scholen leidden tot de publicatie van de commerciële editie van zijn proefschrift. Toxic Schools (University of Chicago Press, 2013.) Nadat hij in 2005 promoveerde, werkte hij enkele jaren als freelance onderzoeker aan desegregatie in het onderwijs en als docent aan de UvA. Van 2008 tot 2021 werkte Paulle fulltime (eerst als assistent en daarna) als universitair hoofddocent sociologie aan de UvA. Hij stond aan het hoofd van een onderzoeksteam dat de effecten onderzocht van High Dosage Tutoring, eerst door een andere non-profit organisatie in Nederland en later door The Bridge. Gebaseerd op het bewijs van de enorme effectiviteit en schaalbaarheid van High Dosage Tutoring, zowel in de VS als in Nederland, werd Paulle in 2021 mededirecteur van The Bridge. Momenteel werkt hij 4 dagen per week voor The Bridge en 1 dag per week als universitair hoofddocent aan de UvA. Paulle is op geen enkele manier meer verbonden aan het onderzoeksteam van de UvA dat het effect van HDT interventies van The Bridge blijft evalueren.

LieselotRoelandts
Lieselot Roelandts

Programmamanager

"If a child can’t learn the way we teach, we should teach the way they learn."-Ignacio Estrada

Woonplaats Amsterdam

Lieselot Roelandts is afgestudeerd binnen de master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. Lieselot is sinds de start van The Bridge – september 2017- betrokken geweest bij de organisatie en heeft alle ontwikkelingen meegemaakt. Ze overziet sinds september 2019 in haar functie als Programma Manager de Bridge HDT-projecten in Amsterdam PO en VO en Haarlem VO. Ze brengt wekelijkse bezoeken aan de projecten waarbij ze voornamelijk de Site Directors en tutoren coacht op het vlak van management, interne processen, de HDT-didactiek en het rekencurriculum. Hiermee draagt ze bij aan de kwaliteitswaarborging van de lopende projecten. Met haar 2 jaren werkervaring als tutor bij The Bridge (zowel in het basis- als ook het voortgezet onderwijs) is zij als geen ander in staat om feedback te geven om onze projecten nog verder te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt Lieselot het central office management, bijvoorbeeld bij het opzetten van nieuwe projecten.

Claire Slingsby

Coördinator Programma-Management

                                                                                                      “Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden.” – Saadi

Woonplaats Amsterdam

Claire Slingsby kwam in het voorjaar van 2018 in aanraking met The Bridge Learning Interventions toen zij haar masterscriptie sociologie over High Dosage Tutoring schreef en de kans kreeg om stage te lopen bij de organisatie. Haar scriptie ging over interactierituelen en werd vanuit de Universiteit van Amsterdam begeleid door Bowen. Gedurende haar bachelor- en masterstudie in sociologie heeft Claire zich gespecialiseerd in onderwijs; van het volgen van de minor onderwijskunde tot onderwijssociologische vakken. Na het afronden van haar masterscriptie over HDT was het dan ook niet zo verrassend dat Claire wilde weten hoe het was om in de praktijk les te geven, en meldde zij zich aan voor de Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zodoende heeft zij in het jaar 2018-2019 als stagiair voor de klas gestaan, maar kwam erachter dat ze leerlingen niet de hoeveelheid aandacht kon geven die ze hen het liefste had willen geven. Daarom besloot zij na afronding van de lerarenopleiding geen maatschappijleerdocent te worden, maar terug te keren bij The Bridge Learning Interventions om daar als tutor aan de slag te gaan, ze had immers nog steeds contact met directeur Anne na haar stagetijd waarbij ze ook al geproefd had aan het tutorschap. Na een half jaar tutor te zijn geweest bij de Site Haarlem PO, is zij doorgegroeid tot Site Director van het toen nieuwe project Amsterdam VO op het Hogelant en Mundus College. Claire is 2 jaar Site Director geweest om vervolgens programmamanager te worden. Ook deze functie heeft zij 2 jaar bekleed en mag zich sinds augustus 2023 Coördinator Programma Management noemen. Als Coördinator Programma Management ligt haar focus op educatie en kwaliteitswaarborging en begeleidt zij de programmamanagers. Samen met de directeur algemene zaken en educatie (Anne Kielman) is Claire verantwoordelijk voor inhoudelijke project-overkoepelende zaken, zoals doorontwikkeling van de HDT-modellen, het trainingsmateriaal en informatievoorziening.

Thabiso Epema

Manager Data en Administratie. Functionaris gegevensbescherming

                                                                                              True wisdom doesn't fit in one quote.

Woonplaats Amersfoort

Thabiso Epema is afgestudeerd in Physics of Life and Health (medisch toegepaste natuurkunde) aan de Universiteit van Amsterdam. Thabiso leerde hier onder andere data analyse, programmeren en machine learning. Sinds begin 2020 gebruikt hij deze vaardigheden bij The Bridge en werkt samen met het onderzoeksteam (van de Universiteit van Amsterdam) dat Bridge HDT evalueert. Hij houdt zich bezig met het verkrijgen/verwerken/analyseren/evalueren van de onderzoeksresultaten. Ook probeert hij zoveel mogelijk te automatiseren aan de standaard stappen waar elk project door heen gaat. Thabiso is ook functionaris gegevensbescherming. In die rol houdt hij binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Zerline Henning

Programmamanager

                                                                                            “Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.” - Brad Meltzer

Woonplaats Amsterdam

Zerline Henning studeerde antropologie om de problemen om zich heen beter te leren begrijpen en er wat aan te kunnen doen. Ze vindt het belangrijk om te werken aan een leefbare wereld die voor iedereen plek heeft: waarin iedereen geholpen wordt en zich tegelijkertijd welkom en vrij voelt. Zerline heeft zich hier na haar studie op verschillende manieren mee beziggehouden. Bijvoorbeeld als onderzoeker en projectmedewerker bij een organisatie die een sociale benadering van dementie bepleit en implementeert en als vrijwilligerscoördinator bij een internationale fotowedstrijd over gender en seksuele diversiteit.

 

Zerline begon bij the Bridge als tutor bij het PO-project in Haarlem, waar ze is doorgegroeid naar de rol van Site Director. Ze is dankbaar dat ze nu haar steentje kan bijdragen als Programmamanger bij the Bridge om ervoor te zorgen dat ook kinderen die met een achterstand in het leven zijn begonnen, de kansen krijgen die zij verdienen.

Ancilla de Boer

Management Assistent

                                                                                            “Het gras is groener daar waar je het water geeft.” - Neil Barringham

Woonplaats Haarlem

Ik ben Ancilla, in de wandelgangen ook wel Ancil genoemd en sinds 30 mei jl. ben ik de Management Assistent voor de directie van The Bridge. Voorheen ben ik werkzaam geweest in het commerciële bedrijfsleven, maar ook als ambtenaar bij een sociale werkplaats en het meest recent als bedrijfsleider bij stichting Mooizooi in Haarlem. Graag wilde ik me verder inzetten voor en met kinderen. Er staat nog een heleboel te gebeuren binnen het central office, diverse werkzaamheden worden overgedragen en dat is nog volop in beweging. Een voorbeeld van de taken is het overnemen van werkzaamheden op het vlak van nieuwe medewerkers, denk aan contracten en contractverlengingen en afspraken inplannen met nieuwe sollicitanten. Daarnaast zijn er ook andersoortige zaken zoals het ondersteunen bij de opstart van een nieuw loopjaar, aannemen van de centrale telefoon en het klaarzetten van facturen. Dat er hoop gaat veranderen qua taakverdeling staat vast, in welke vorm dat wordt gegoten zal met de tijd duidelijk worden. Ik ben van maandag t/m donderdag aanwezig op het Bridge hoofdkantoor.

Eva Steenman

Human Resources Manager

                                                                                            “Alles wat je aandacht geeft, groeit.”

Woonplaats Utrecht

Het management team is uitgebreid met een HR manager: Eva Steenman is sinds oktober 2023 werkzaam bij the Bridge. Na een studie Bedrijfskunde en een master Beleid, Communicatie en Organisatie ontdekte ze hoe in HR veel van haar interesses en kwaliteiten samenkomen: aandacht voor mensen binnen de context van organisaties. De afgelopen jaren heeft ze zich steeds (indirect) ingezet voor gelijke kansen voor en de toekomst van kinderen/jongeren. De opgedane werkervaring in de jeugdzorg (Ouder- en kindteams Amsterdam) en het onderwijs (HvA) hebben ervoor gezorgd dat ze met een mooi gevulde rugzak aan de slag is gegaan bij the Bridge. Eva houdt zich bezig met alle reguliere, operationele HR werkzaamheden, en gaat daarnaast ook samen met het management team aan de slag met het verder professionaliseren van de organisatie. Eva werkt graag vanuit vertrouwen, zo transparant en duidelijk mogelijk, met oprechte aandacht en met respect voor elkaars verschillen.

Daniella Vloet

Financieel Medewerker

                                                                                            “Wacht niet op een goede dag, maak er een!”

Woonplaats Haarlem

Daniella Vloet studeerde International Business Administration in ’s-Hertogenbosch. 12 Jaar is zij werkzaam geweest als Business Controller in het onderwijs (voor 2 besturen met PO/VO scholen en voor een Hogeschool). In januari 2024 is zij begonnen als financieel medewerker. Naast het (-mede) opstellen van begrotingen en financiële rapportages houdt Daniella zich bezig met financiële vragen waarvoor zij het aanspreekpunt is. Ook is zij verantwoordelijk voor verwerkingen ten behoeve van de financiële administratie en salarisadministratie. Een goed overzicht van alle financiële processen houden en de controle hierop heeft haar aandacht.

Geert Geertsema

Hoofd Bedrijfsvoering

                                                                                            “Eerst begrijpen, dan begrepen worden.”

Woonplaats Ede

Hoofd Bedrijfsvoering Geert Geertsema is na zijn loopbaan in marketing en sales bij ABN AMRO en Randstad ruim 15 jaar actief geweest als ondernemer met onder andere zijn opleidingsinstituut Conducto. De laatste vier jaar was hij lokaal bestuurder bij Humanitas voor het thema Eenzaamheid en deelde hij zijn passie voor het mountainbiken in de bergen als reisleider en gids. Geert wil zijn kennis en ervaring graag maatschappelijk inzetten door The Bridge te helpen bij het versterken en opschalen van haar organisatie. Om zo nog meer maatschappelijk kwetsbare leerlingen te kunnen ondersteunen met High Dosage Tutoring in rekenen of wiskunde. Waarmee de kansengelijkheid in Nederland toeneemt.

Tim van Marsbergen

Programmamanager

"Tell me and I forget, Teach me and I remember, Involve me and I learn" - Benjamin Franklin

Woonplaats Koog aan de Zaan

Tim van Marsbergen heeft Bestuurskunde gestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Hij heeft hierbij geleerd hoe belangrijk het is om open te staan voor de ideeën van de ander en samen tot een oplossing te komen. Kansengelijkheid was in de studie een belangrijk thema en Tim is dankbaar dat hij bij Stichting The Bridge de kans heeft om hier actief aan bij te dragen.

Tim begon in Amsterdam-West als tutor en na dit een jaar gedaan te hebben, is hij doorgegroeid tot Site Director in Gouda. Sinds april 2024 bekleed hij de functie van Programmamanager waarin hij de Site-Directors ondersteunt. Het samenwerken en contact onderhouden met verschillende partijen vindt Tim de mooiste uitdaging. Samen op zoek gaan naar de kansen die er liggen om zo kansenongelijkheid tegen te gaan.

Petdyar Alahyarian

Accountmanager

“Education is not preparation for life, education is life itself.”- J. Dewey

Woonplaats Haarlem

Door zijn bèta-achtergrond en eerder werk met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie begon Petdyar in begin 2024 als rekentutor bij The Bridge. Sinds april 2024 geeft hij invulling aan de positie van accountmanager. In deze rol ondersteunt hij hoofdzakelijk de implementatie van High Dosage Tutoring op nieuwe scholen. In zijn relaties met stakeholders en de ontwikkeling van nieuwe projecten, stelt hij daadkracht en positiviteit voorop.

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Gegevens

info@tbli.nl
023 – 369 0234
NL22 INGB 0007 5987 01
KvK: 667 825 38
RSIN-Fiscaal nr:
856 695 579

Adres

Wilhelminastraat 43A
2011VK Haarlem