Bridge HDT zeer effectief: UvA publiceert onderzoeksresultaten 2019-2022

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft nieuwe onderzoeksresultaten naar Bridge High Dosage Tutoring (Bridge HDT) gepubliceerd. Het gaat om onderzoek naar het effect van HDT tussen 2019-2022 op acht basisscholen in Amsterdam Zuidoost. De doelgroep betreft leerlingen uit groep 7 met rekenvaardigheden op of onder het landelijk gemiddelde.

Read More

Bridge HDT in de Nationale Onderwijskrant!

De directeuren van onze stichting, Anne Kielman en Bowen Paulle, hebben de eer gekregen om een opiniestuk te schrijven voor de laatste editie van de Nationale Onderwijskrant.

Read More

Groot nieuws: The Bridge is gepre-selecteerd voor deelname aan het onderzoeksprogramma ‘Effectmeting Kansrijke Interventies in het po en vo” van de NRO!

Vanaf schooljaar 2023/2024 gaat er een groot nationaal onderzoeksprogramma van start genaamd ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’. Dit programma maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Onderwijs en wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Als onderdeel van dit programma worden een aantal veelbelovende (en evidence-based) onderwijsinterventies uitgevoerd en grondig onderzocht. Doel van het onderzoek is om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van deze interventies in de Nederlandse onderwijscontext en op de randvoorwaarden waaronder een interventie het meeste oplevert. Het doel is om een ‘menukaart’ te creëren met effectieve interventies en deze grootschalig aan te bieden aan scholen.

Read More

Nieuwe onderzoeksresultaten van Bridge HDT Amsterdam PO

De resultaten van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar het tweede loopjaar van het project Bridge HDT Amsterdam PO zijn bekend! Lees ze op onze website bij Onderzoeksresultaten.

Read More

Bridge HDT Zaandam PO in het Noordhollands Dagblad!

Op woensdag 11 mei 2022 verscheen in het Noordhollands Dagblad een reportage over het project Bridge HDT Zaandam PO.

Read More

Wethouder Marjolein Moorman: High Dosage Tutoring effectief in bestrijden kansenongelijkheid

In dit inspirerende (en must read!) stuk met Marjolein Moorman in Het Financieele Dagblad van 21/01/22 noemt Moorman onze inzet van High Dosage Tutoring in Amsterdam als een van de effectieve methoden in het kader van het bestrijden van kansenongelijkheid.

Read More

Site Director Joosje Slot in het Haarlems Dagblad!

Vrijdag 7 januari kwam het Haarlems Dagblad uit met daarin een interview met onze eigen Bridger: Site Director Joosje Slot. Ze werd geïnterviewd over haar ervaringen met High Dosage Tutoring en de effecten van corona op onze projecten.

Read More

MUST READ: Een magazine over High Dosage Tutoring in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie!

We zijn ENORM vereerd dat we samen met de Gelijke Kansen Alliantie afgelopen half jaar een magazine hebben mogen samenstellen over de methode van High Dosage Tutoring. We zijn trots om het nu aan iedereen te kunnen laten lezen!

Read More

Geen stress, we gaan het maken!

Op 2 september werd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam het boek "Geen stress, we gaan het maken!" van Maxe de Rijk voorgesteld. Maxe is docente op het Mundus College, 1 van de scholen waar The Bridge Learning Interventions actief is, en schreef een boek over haar ervaringen als mentor van de eerste vmbo-kansklas van Nederland. Onze eigen Bridge-collega's Claire Slingsby en Giovienca Saluna mochten bij deze boekbespreking mee aan tafel schuiven om te vertellen over hun ervaringen en wat we met onze stichting proberen te bereiken.

Read More

De overeenkomsten tussen (top)sporttraining en Bridge HDT lessen

Deze strategie is over komen waaien uit Amerika, maar eigenlijk heeft het raakvlakken met een vorm van ontwikkelen die veel dichter bij huis en overal te vinden is; sporttraining!

Read More

The Bridge groeit: nieuw project in Zaandam

Goed nieuws! The Bridge Learning Interventions breidt uit! Vanaf augustus 2021 gaan we namelijk van start met een nieuw project: Bridge HDT Zaandam PO. Dit project is opgezet met de steun van Stichting Agora, het schoolbestuur waar alle vijf de deelnemende scholen onder vallen.

Read More

Nationaal Programma Onderwijs: Informatie Bridge High Dosage Tutoring

Maandag 10 mei is de menukaart gepubliceerd van interventies waaruit scholen mogen kiezen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Zoals uit de menukaart blijkt, wordt tutoring (‘instructie in kleine groepen’) genoemd als één van de mogelijke interventies.

Read More

Het belang van evidence-based interventies en onderzoeksresultaten Amsterdam PO

Het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft wederom laten zien dat HDT een effectieve methode is om ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan, zo blijkt uit recente resultaten over het HDT-project in Amsterdam Zuidoost.

Read More

Goede voornemens: 2021 wordt het jaar van de gezamenlijke strijd tegen kansenongelijkheid

2021 is begonnen. Terugblikkend op 2020 stellen wij vooral vast dat er -mede door de Covid-19 pandemie - veel aandacht en bewustwording is geweest rond kansenongelijkheid, ook in het onderwijs. Onze leerlingen hebben in de aandacht gestaan, zo ook in de veelgeprezen documentaireserie Klassen. We hopen dat 2021 het jaar gaat worden waarin we met elkaar de handen ineenslaan en echt gaan zoeken naar de juiste oplossingen. Samen met alle samenwerkingspartners zijn we er klaar voor om Bridge High Dosage Tutoring verder in te zetten en nieuwe modellen te ontwikkelen. Lees verder over hoe wij dit voor ons zien en hoe dit aansluit bij het onderzoek van dr. Bowen Paulle en het rapport 'De Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs - 2020'.

Read More

TBLI_Sfeerbeeld_030

Nieuwe maatschappelijk betrokken tutoren gezocht!

We zijn per eind januari/begin februari 2021 op zoek naar een aantal nieuwe fulltime (40 uur) tutoren voor onze verschillende projecten in het basis-en voortgezet onderwijs in Haarlem en Amsterdam. Ben of ken jij iemand die maatschappelijk betrokken is en zichzelf didactisch wil professionaliseren? Sluit je dan aan bij ons team van onderwijshelden en ga samen met ons de strijd aan tegen kansenongelijkheid! Klik verder voor de gehele vacature.

Read More

In de spotlight: Kansenongelijkheid in het onderwijs en Bridge HDT op tv

Eindelijk komt er meer aandacht voor kansenongelijkheid in het onderwijs op televisie! In de veelbelovende documentaireserie, gemaakt door Sarah Sylbing en Ester Gould (ook bekend van de serie ‘Schuldig’) van Human, genaamd ‘Klassen’. In de serie Klassen gaan Sarah en Ester op onderzoek uit om te kijken naar onderwijsongelijkheid, voornamelijk in Amsterdam Noord. Daarnaast besprak Bo Paulle o.a. de onderzoeksresultaten van ons eerste Bridge HDT project in een Brainwash talk op NPO 2 op 29 november.

Read More

Aankondiging Bridge HDT Haarlem VO

Afgelopen vrijdag was het zover: er werd een ‘go’ gegeven voor het project Bridge HDT Haarlem VO. Stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI) heeft samen met schoolbestuur Dunamare, het Haarlem College, de Gemeente Haarlem en de Gelijke Kansen Alliantie afgelopen weken hard gewerkt om de voorbereidingen te treffen. De start van het project staat gepland voor januari 2021 en het project loopt voor minimaal een kalenderjaar. De samenwerkingspartners willen met behulp van de methodiek van Bridge High Dosage Tutoring de rekenachterstand zover mogelijk wegwerken van de eerstejaarsleerlingen in het vmbo en hen zo een extra steun in de rug geven voor hun toekomstkansen. We zoeken nieuwe tutoren voor dit team, lees daarvoor verder.

Read More

De gemeente Amsterdam steunt ook het 2de loopjaar van Bridge HDT in A’dam Zuidoost

We zijn vanaf de start van schooljaar 2020-2021 begonnen met het tweede loopjaar Bridge
HDT in stadsdeel Amsterdam Zuidoost, dit project heet Bridge HDT Amsterdam PO. Hierbij
kunnen we rekenen op steun van de Gemeente Amsterdam. We zijn dankbaar een tweede
loopjaar uit te mogen voeren. In het tweede jaar zetten we Bridge HDT voort in dezelfde vorm, namelijk 5 dagen per week een uur lang onder schooltijd Bridge HDT in groepjes van 2
leerlingen. Dit doen we op dezelfde 5 basisscholen. Dit loopjaar mogen we na een
zorgvuldige selectie van het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam 56 groep 7
leerlingen ondersteunen. Tevens onderzoekt het onderzoeksteam de effecten.

Read More

Tweejarig onderzoek UvA toont effect aan van Bridge HDT Haarlem PO

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat de Bridge HDT lessen op vijf Haarlemse basisscholen over een periode van twee jaar, grote positieve effecten hebben gehad op het rekenniveau en het sociaal welbevinden van de betrokken leerlingen. 

Read More

Black Lives Matter

Stichting The Bridge Learning Interventions staat als organisatie achter de Black Lives Matter beweging. The Bridge heeft als missie om kansenongelijkheid te verminderen.

Read More

TBLI_Sfeerbeeld_028

Interview De Balie: maatwerk voor kinderen met risico op achterstand. Zelf doen of inhuren?

Anne Kielman, directeur van onze stichting, werd geïnterviewd door de Balie tegen de achtergrond van het groeiende veld van onderwijsinitiatieven om kansenongelijkheid tegen te gaan. Helaas blijken veel projecten niet evidence-based en teveel los te staan van de school.

Read More

TBLI_Stock

Bridge HDT Keep-In-Touch plan

The Bridge zet komende weken de High Dosage Tutoring online voort om onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en de 12 HDT-scholen zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Juist nu hebben we elkaar nodig en kunnen jullie op ons rekenen.

Read More

TBLI_Sfeerbeeld_034

Leerachterstand verdwijnt bij Bridge High Dosage Tutoring op het Mundus College

De eerste resultaten van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam laten zien dat zwak scorende leerlingen (wat betreft rekenen) van praktijkonderwijs en vmbo op het Mundus College hun achterstand inlopen bij het krijgen van 5 maanden HDT.  Het onderzoek werd mede gefinancierd door de AUF, het Amsterdams Universiteits Fonds.

Read More

TBLI_Sfeerbeeld_017

Thuisonderwijs is meer dan een laptop of toegang tot het internet

Hoe ziet thuisonderwijs voor kansarme leerlingen er tijdens de coronatijd in de praktijk uit? Docente op het Mundus College Maxe de Rijk doet in de Volkskrant verslag van een dag thuisonderwijs.

Read More

TBLI_Sfeerbeeld_028_TBLI_Projecten

Aanpak gelijke kansen door Bridge HDT samen met de Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie is een van de samenwerkingspartners van The Bridge in Haarlem en Amsterdam. Als onderdeel van het landelijk beleid vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Min. OCW) is de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) opgezet dat nastreeft samenwerking met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving.

Read More

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen