Bridge HDT op uw school of in uw buurt?

The Bridge heeft als missie om haar projecten zo veel mogelijk in maatschappelijk kwetsbare stadsdelen uit te voeren. Dit zijn de gebieden waar veel leerlingen een leerachterstand hebben opgelopen en de gemeente met verschillende partijen samenwerkt om deze leerlingen extra te ondersteunen. Het is ons streven om onze Bridge HDT-projecten zowel in de bovenbouw van het PO, als in de onderbouw van het VO uit te voeren. 

Mocht u naar aanleiding van onderstaande informatie geïnteresseerd zijn in een project of meer informatie willen, neem dan contact op met ons op info@tbli.nl of via het contactformulier en er wordt zsm contact met je opgenomen.

Meer informatie – ook om eventueel te delen met het schoolpersoneel – is te vinden in de online folder over Bridge High Dosage Tutoring.

Kaartjes_2023_hoofdkantoor

Deze leeftijd van grofweg 10-14 jaar is namelijk vanwege het vroege selectiemoment in het Nederlands onderwijssysteem qua leerprestaties heel bepalend voor het verdere schooltraject van de leerlingen en in deze – vaak onzekere – leeftijdsfase is er tevens vaak behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van brede academische vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De komende jaren willen we graag opschalen en zorgen voor meer kosteneffectieve modellen van Bridge HDT om nog meer leerlingen te ondersteunen. Scholen benaderen The Bridge zelf en/of wij worden ingeschakeld door samenwerkingsverbanden en/of de gemeente zelf. Bridge HDT vindt altijd plaats onder schooltijd. In het basisonderwijs wordt Bridge HDT altijd uitgevoerd in een configuratie van 5 basisscholen die maximaal 3.0 km uit elkaar liggen i.v.m. reisafstand. In het voortgezet onderwijs kan Bridge HDT uitgevoerd worden op 1 school of in een samenwerking van 2 scholen. Op dit moment vindt Bridge HDT plaats op het gebied van rekenen, waarbij er veel aandacht is voor verhaalsommen. Meer over waarom we ons focussen op rekenen en de methodiek vindt u hier.

We streven niet alleen naar het verbeteren van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, maar ook naar het verhogen van de ouderbetrokkenheid in de school, het zijn van een schakel tussen de school en de gemeente en het verlagen van de werkdruk voor leerkrachten door de leerachterstanden weg te werken. Tot nu toe zijn scholen zeer tevreden met de samenwerking en aanpak met Bridge HDT. Zij merken niet alleen dat leerlingen met plezier naar Bridge HDT gaan, maar ook dat ouders meer betrokken raken bij het leerproces. The Bridge bereikt over het algemeen 90% van de ouders met het (twee)wekelijks telefonisch contact en de opkomst bij inlooplessen is erg hoog.Leerkrachten willen vaak heel graag, maar hebben te weinig tijd om ouders zo intensief te bereiken. Tevens ervaren leerkrachten minder druk doordat de leerlingen bij Bridge HDT hun rekenachterstanden inlopen en daardoor beter meekomen in de reguliere rekenles en over het algemeen gemotiveerder zijn voor school. Tevens kan de aanpak van The Bridge de school ‘ontzorgen’ doordat leerlingen een extra stabiele volwassene hebben waarmee ze hun emoties en verhalen kunnen delen. The Bridge kan hiermee een schakel vormen.

Waarom Bridge HDT in de bovenbouw basisonderwijs?

Scholen kunnen niet alle problemen omtrent de kansenongelijkheid oplossen, voornamelijk door de hoge werkdruk en de grote verschillen qua leerniveaus binnen grote klassen. Uiteraard streven zij er wel naar maximaal bij te dragen aan de kansengelijkheid, bijvoorbeeld door extra ondersteuning middels een Bridge HDT project. Leerlingen in het basisonderwijs ontvangen bij Bridge HDT vanaf begin of de helft van groep 7 een jaar lang HDT omdat dit een belangrijke periode is voor de bepaling van het schooladvies. Tutoren kunnen met leerlingen uit groep 7 voortbouwen op de rekenstof die in de schooljaren hiervoor is aangeboden aan de kinderen, hiermee hopen we een verlengstuk te zijn van de leerkracht. De Site Director heeft dan ook geregeld contact met de groepsleerkracht en intern begeleider over de hiaten, uitleg van de rekensommen en hoe we hen verder kunnen ondersteunen.

Zo wordt er bijvoorbeeld vaak extra hulp gevraagd bij technieken aanleren voor het oplossen van verhaalsommen. Na een halfjaar Bridge HDT merken scholen vaak dat de achterstanden van de basis-rekenonderwerpen ingelopen zijn en dat dit ook rekenen in de klas en de algemene werkhouding ten goede komt en de werkdruk voor leerkrachten vermindert. Verder is er wekelijks contact met ouders om samen te sparren over hoe de leerling het best ondersteund kan worden. Het streven is dat de leerlingen in de bovenbouw die een jaar HDT hebben ontvangen, uiteindelijk hun achterstand tot 1F-niveau (het minimale niveau aan het einde van de basisschool, ook wel het ‘burgerschapsniveau) zo ver mogelijk inlopen en zo met een stevigere basis en soms zelfs met een hoger middelbaar schooladvies de basisschool verlaten.

Waarom Bridge HDT in het vmbo?

Veel leerlingen op het vmbo hebben een leerachterstand in rekenen (SLO, 2019). Daarnaast zijn veel leerlingen in de onderbouw nog niet (volledig) in de zogenaamde straatcultuur opgenomen (zie El Hadioui, 2011). Voor deze leerlingen is voornamelijk vaak de sociaal-emotionele band met de tutor en het aanleren van brede academische vaardigheden (denk aan doorzetten, zelfstandig werken, plannen) van groot belang om te wennen aan de nieuwe middelbare school situatie en verwachtingen die daarbij komen kijken. Door juist deze leerlingen aan het begin van hun voorgezet onderwijscarrière ondersteuning te bieden middels Bridge HDT, kunnen wij op tijd resultaat te kunnen boeken. De eerste onderzoeksresultaten van ons Bridge HDT project in de eerste klas van het Mundus College laten dan ook zien dat het voor deze leerlingen niet te laat is.

Op de middelbare scholen waar wij werken komen leerlingen vaak binnen met een grote leerachterstand ten opzichte van het 1F-niveau, terwijl aan het eind van de middelbare school al verwacht wordt dat zij het 2F-niveau behalen. Met Bridge HDT streven we er naar in ieder geval de afstand tot 1F in te halen zodat ze de rest van de middelbare schooltijd met meer fundament en zelfvertrouwen het 2F-niveau kunnen bereiken. Tutoren hebben (twee)wekelijks telefonisch contact met de ouders en de Site Director heeft geregeld contact met de mentoren, zorgcoördinatoren en rekendocenten om de vorderingen en rekeninhoudelijke zaken af te stemmen.

El Hadioui, I. (2011). Hoe de straat de school binnendringt. Amsterdam: Uitgeverij van Gennep.
SLO (2019). Passende perspectieven taal & rekenen. Geraadpleegd op 25 maart, 2020,via https://slo.nl/thema/meer/passende/vmbo-bb-kb/

Bridge HDT ‘haalbaar’ op uw school?

We leveren niet alleen maatwerk binnen de methode van Bridge HDT, maar ook in de opzet van de projecten. We vinden het belangrijk om kwalitatief hoogwaardige projecten op te zetten en met elkaar te onderzoeken wat de beste aanpak is voor een bepaalde school/buurt. We gaan altijd eerst met elkaar in gesprek over de inhoudelijke en financiële mogelijkheden, planning, het draagvlak (binnen de school) en doelgroep leerlingen. We onderzoeken ongeveer 4-6 maanden van tevoren met elkaar wat de ‘haalbaarheid’ is van een Bridge-project op een school/verschillende scholen.  Bridge HDT is een methode die op de korte termijn door de hoge intensiteit een hoge prijs heeft. Een Bridge HDT project kost gemiddeld voor 60 leerlingen volledige dosering (5 uur per week) of 110 leerlingen halve dosering (2,5 per week) €300.000-320.000 per jaar. Het is dus van belang om met elkaar te bespreken hoe de financiering tot stand kan komen.

Wij geloven en hebben laten zien met al onze samenwerkingspartners in het verleden: waar een wil is, is een weg. Tevens streven we ernaar altijd een wetenschappelijk onderzoek aan onze projecten te koppelen, deze financiering kan eventueel extern gezocht worden. Een dergelijk voorbereidingstraject kent uiteraard een veel kleiner kostenplaatje en noemen we een ‘haalbaarheidsstudie’. Deze studie voeren we vaak uit samen met de Universiteit van Amsterdam, bijvoorbeeld voor de selectie van de leerlingen.

The Bridge neemt veel van deze voorbereidingen op zich, van de school worden slechts 40 uren gevraagd van personele inzet en om overleg te hebben, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de rekenmethodes en de roostering af te stemmen. We bouwen een ‘go/no go moment’ in aan het einde van de haalbaarheidsstudie waarin we samen beslissen of we aan de voorwaarden kunnen voldoen om daadwerkelijk een Bridge HDT interventie te starten op de geplande startdatum. We stellen uiteraard na een ‘go’ altijd overeenkomsten op over bijvoorbeeld de uitwisseling van data, financiële zaken en we ondersteunen waar nodig bij de verzameling van toestemmingsformulieren van ouders en het creëren van draagvlak in de school.

Vlak voor de start van Bridge HDT worden er gesprekken gevoerd met de mentoren/groepsleerkrachten (eventueel IB’er of zorgcoördinator) over de deelnemende leerlingen en maken we samen met hen de vaste leerling duo’s en stemmen we de rekenstrategieën af. Tijdens het jaar vinden er nog 2 à 3 gesprekken plaats met het betrokken schoolpersoneel over de vorderingen van de leerlingen.

Tevens is het van belang dat elke school kan voldoen aan een aantal praktische voorwaarden, zoals het ter beschikking stellen van een lokaal op de Bridge HDT-uren en roostering tijdens de schooluren.

Interesse?

Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen