De evidence-based methode van Bridge High Dosage Tutoring

Onze Bridge HDT methode is gebaseerd op de effectief bewezen High Dosage Tutoring methode van Saga Education de uitvoerende organisatie uit de Verenigde Staten en consultant van onze stichting. We geloven dat alleen intensieve en bewezen interventies de meest kansarme leerlingen kan helpen om tot volledige bloei te komen. We laten onze Bridge HDT projecten dan ook altijd intensief onderzoeken en zorgen voor kwaliteitswaarborging van onze projecten in de vorm van monitoring, intensieve coaching en een stevig fundament van de verschillende elementen binnen de aanpak.

Persoonlijk

Persoonlijk

Maatwerk

Maatwerk

Intensief

Intensief

Onder schooltijd

Onder schooltijd

Samenwerking met school

Samenwerking
met de school

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Waarom rekenen?

Op dit moment voert The Bridge alleen HDT-projecten uit op het gebied van rekenen. Het tutorproject loopt al langer in de Verenigde Staten, www.sagaeducation.org. Daar is het wetenschappelijk veelvuldig bewezen dat een leerling die tutorles in het vak rekenen krijgt binnen een jaar het meeste vooruitgang kan boeken. Daarnaast is rekenen bij uitstek het vak waarbij je binnen korte tijd veel vooruit kan gaan en succes kan zien. Ook komen bij het vak rekenen andere academische vaardigheden aan bod zoals verhaalsommen (dus ook taal), plannen en structureren. Omdat rekenen – vooral in Nederland – enorm talig is door het veelvuldig gebruik van redactiesommen (bijvoorbeeld op de Cito) besteden we veel aandacht aan het aanleren van strategieën om verhaalsommen op te lossen, we hebben hiervoor een speciale methode ontwikkeld. 20% van de tijd wordt specifiek besteed aan het werken aan verhaalsommen, dit betekent in het PO dat er altijd 1 vaste verhaalsommendag per week bij Bridge HDT is. Daarnaast is er door de kleine setting veel ruimte voor gespreksvoering en betekenis van rekenwoorden. Mogelijk zullen we in de toekomst experimenteren met Bridge HDT op het gebied van taal.

TBLI

De term 'High Dosage Tutoring'

HDT staat voor High Dosage Tutoring. Het is een Engelse benaming omdat de benadering afkomstig is uit de Verenigde Staten. De vertaling naar de Nederlandse context uitgevoerd door onze stichting noemen we Bridge High Dosage Tutoring. De organisatie in de VS – Saga Education – is consultant van onze stichting, ze adviseren ons en brengen regelmatig bezoeken aan onze projecten om de kwaliteit te beoordelen. Verder staat de ‘hoge dosering’ voor de intensiteit van het programma. 

TBLI_Sfeerbeeld_024
TBLI_Sfeerbeeld_017

Het programma is hoog qua dosering door de kleine setting, hoge frequentie van tutorlessen en omdat de benadering onderdeel van de reguliere schooldag. Het verschil met bijles is naast de hoge dosering van het programma ook het niet commerciële karakter (ouders hoeven nooit te betalen om deel te nemen), meer nadruk op sterke sociale relaties (o.a. met de tutor), meerdere groepjes die tegelijk les krijgen in een lokaal, het nauwe oudercontact, de professionaliteit en coaching van de fulltime tutoren en de evidence-based methodiek.

Het programma als stevig fundament

Het programma onderscheidt zich door de integrale aanpak, waarvoor de volgende elementen kenmerkend zijn en een stevig fundament vormen:

Persoonlijk

Persoonlijk

De tutoring vindt plaats in een vaste 1-op-2 setting. Samen met de school worden de leerlingduo’s bepaald op basis van niveau en gedrag. Door de kleine setting is er uitgebreid aandacht voor de algemene en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Maatwerk

Maatwerk

De leerlingen ontvangen rekenwerk dat individueel is afgestemd op hun leerniveau en persoonlijke interesses. Er is specifiek aandacht voor verhaalsommen en de bredere academische ontwikkeling.

TBLI
Intensief

Intensief

De leerlingen ontvangen een schooljaar lang tussen de 2,5 tot 5 uur per week tutoring. Dit is intensief, dus de term ‘High Dosage’.

TBLI
Onderscholtijd

Onder schooltijd

De tutoring is ingebed in de normale schooldag. De tutoring vindt plaats onder schooltijd volgens een vast rooster in een apart en speciaal ingericht lokaal in de school.

Test
Samenwerking

Samenwerking met de school

De projectleider (Site Director) is hoofdcontactpersoon van de school en stemt af met de groepsleerkracht en het zorgpersoneel over de voortgang van de leerlingen en onze rekenmethodiek.

Test
Ouderbetrokken

Ouderbetrokkenheid

Tutoren onderhouden nauw contact met ouders/verzorgers over de voortgang van hun kind. We zien ouders/verzorgers als sparringpartners.

TBLI_007

Kwaliteitswaarborging door The Bridge: professionele begeleiding en monitoring

Wat verder dus onderscheidend is voor Bridge HDT is dat we zorgen voor feedback en monitoring in alle lagen van de organisatie om voor de kwaliteit van onze projecten te waarborgen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de intensieve training die tutoren ontvangen. Tutoren zijn fulltime in dienst van The Bridge en worden professioneel getraind. We hechten waarde aan diverse teams en vinden het vooral belangrijk dat tutoren maatschappelijk betrokken zijn, zichzelf willen ontwikkelen en de missie van onze stichting delen.

TBLI_AmsterdamZuidOost_003
TBLI_Sfeerbeeld_010

Evidence based

Tutoren hoeven geen specifieke opleidingsachtergrond te hebben. Wel dienen ze tijdens de sollicitatieprocedure te slagen voor een rekentoets op 2F-niveau en geven ze een proefles. Voor aanvang dienen zij een VOG (onderwijs) te overleggen. Tutoren genieten geen hoog salaris, maar krijgen heel veel professionalisering, een inspirerende werkcultuur en veel dankbare leerlingen, ouders en schoolpersoneel terug voor hun werkzaamheden. Het tutorschap zou gezien kunnen worden als een ‘maatschappelijke diensttijd’.

Tutoren moeten zelf willen leren omdat ze een intensief coachingstraject vanuit The Bridge krijgen. Voor aanvang van een Bridge HDT-project ontvangen nieuwe tutoren anderhalve week training van hun Site Director (die zelf tutor is geweest) over de methodiek. Daarnaast is de Site Director het gehele schooljaar altijd in het lokaal aanwezig om de tutoren te observeren, feedback te geven en de dag te structureren. Verder is de Site Director het eerste aanspreekpunt binnen de school. Er vinden ook veel teamactiviteiten plaats om elkaar als team te ondersteunen en elkaars expertise in te zetten, zo vindt er wekelijks intervisie plaats, er is gezamenlijke lesvoorbereidingstijd en tutoren voorzien elkaar regelmatig van feedback.

TBLI_Sfeerbeeld_010
TBLI_Sfeerbeeld_010

Het bureau van The Bridge zorgt voor kwaliteitswaarborging in de vorm van monitoring en coaching. De Site Directors worden gecoacht door de Programma Manager van The Bridge die wekelijks observeert en feedback verschaft. Daarnaast vinden er regelmatig ‘kernteam meetings’ plaats met de Site Directors en het bureau samen waarin uitdagingen en groeimomenten en het grotere plaatje worden besproken.

Ook tutor worden?Maak kennis met het team

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen