Bridge HDT Amsterdam VO

Aantal leerlingen

5 tutoren, 1 Site Director & 1 projectassistent/tutor

Intensiteit

Halve HDT dosering 2,5 lesuren per week, een schooljaar lang

2 middelbare scholen

TBLI_Leerlingen

Max. 110 onderbouwleerlingen (PrO, vmbo en EOA)

Random

Deels random geselecteerd

Samenwerking

Gemeente Amsterdam en subsidie scholen vanuit Kansenaanpak VO

Maps_AmsterdamVO

Mundus College in Nieuw-West & Hogelant College in Noord (feb 2020 – jan 2023)

In februari 2020 zijn we gestart met een Bridge HDT project op twee middelbare scholen in Amsterdam: het Mundus College in stadsdeel Nieuw-West en het Hogelant College in stadsdeel Noord. Dit Bridge HDT project is in opdracht en wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. De scholen besteden hun subsidie van Kansenaanpak VO aan HDT, in principe voor een periode van 3 jaar. Op het Mundus College heeft reeds eerder een Bridge HDT project plaatsgevonden. Het succes hiervan volgens het wetenschappelijk onderzoek en naar mening van de school was een aanleiding om terug te komen op het Mundus College. Deze keer maakt ons nieuwe halve dosering model het mogelijk om het project breder te trekken naar het Hogelant College.

TBLI Stock
TBLI_Amsterdam_NW&N_001

Halve dosering

Het team van het ‘Bridge HDT Amsterdam VO’ project bestaat uit 5 fulltime tutoren, een invaltutor en een Site Director (projectleider). Het ‘Bridge HDT Amsterdam VO’ project wordt gekenmerkt door ‘halve dosering’. Dit houdt in dat de leerlingen niet een jaar lang 5 lesuren per week Bridge HDT krijgen (zoals bij onze andere projecten), maar de helft daarvan: gemiddeld 2,5 lesuren per week. De leerlingen krijgen een jaar lang dus niet elke dag, maar om de dag een Bridge HDT les van 50 minuten. We willen heel graag onderzoeken wat het effect is van deze halve dosering om zo te zien of Bridge HDT succesvol kan opschalen met een goedkoper model. Ouders/verzorgers worden via tweewekelijks (telefonisch) contact met de tutoren op de hoogte gehouden van de rekenprestaties en werkhouding van hun kind. De tutoring in rekenen is extra bovenop de reguliere rekenles. Naast het oefenen met rekenen wordt er gewerkt aan de werkhouding, het samenwerken, de concentratie en het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen. Er is geregeld afstemming tussen de Site Director, tutoren, mentoren en rekendocenten om de leerlingen zo goed als mogelijk te kunnen ondersteunen.

Er zijn in totaal maximaal 110 leerlingen die in tweetallen tutorles krijgen, maximaal 60 leerlingen op het Mundus College en 50 leerlingen op het Hogelant College. Het Mundus College is een grote school met een populatie van meer dan 1000 leerlingen die onderwijs volgen op de volgende niveaus: praktijkonderwijs, vmbo basis, vmbo kader, vmbo theoretische leerweg of eerste opvang anderstaligen. De leerlingen die voor Bridge HDT in aanmrking komen, zitten verspreid op de verschillende niveaus maar wel allemaal in de eerste klas. De Bridge HDT-leerlingen zijn willekeurig geselecteerd omdat de UvA op het Mundus College een Randomized Controlled Trial onderzoek uitvoert.

TBLI_Stock_010
TBLI_Stock_028

Het Hogelant College is een kleinere school met een populatie van ongeveer 130 leerlingen en verzorgt VMBO-lwoo zorgonderwijs. Op deze school komen alle eerste- en tweedeklassers in aanmerking voor Bridge HDT en wordt er door de UvA een effectonderzoek uitgevoerd. De twee verschillende onderzoeksopzetten op beide scholen zijn onderdeel van een evaluatieonderzoek van de UvA waarin zowel naar de rekenprestaties als naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gekeken. Het onderzoek is belangrijk om de financiering van HDT projecten mogelijk te maken. Het ‘Bridge HDT Amsterdam VO’ project is in opdracht van en wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam gedurende 2 jaar met mogelijk verlenging.

Over het team

Het team van The Bridge HDT Amsterdam VO bestaat uit zeven enthousiaste en gedreven teamleden: 5 fulltime tutoren, 1 Site Director (projectleider) en 1 invaltutor/projectassistent. Het is een divers team met verschillende achtergronden en ervaringen dat elkaar complementeert. Wat iedereen gemeen heeft, is de wens om als jongvolwassene het werkende leven te starten als tutor. Om de dag werkt het team op het Mundus College in Nieuw-West en het Hogelant College in Noord. 

Maak kennis met het team

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

Samen weet en bereik je altijd meer. The Bridge is daarom continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen: of het nu gaat om een nieuw Bridge HDT-project, tutor worden, kennis delen, financiën of iets anders. Let’s get in touch!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Ook op uw school?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen