Hieronder wordt het privacybeleid van Stichting The Bridge Learning Interventions, eigenaar van www.tbli.nl, toegelicht.

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.tbli.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toestemming en media/foto gebruik

Door de informatie en de diensten op www.tbli.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Voor de gebruikte foto’s op deze website van leerlingen, ouders en schoolpersoneel waarbij zij herkenbaar in beeld zijn, is vooraf schriftelijk toestemming gevraagd. Bij kinderen is altijd toestemming gevraagd aan een ouder/verzorger.

Monitoren gedrag bezoeker

www.tbli.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

www.tbli.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Gegevens en gegevensverzameling

We verwerken alle persoonsgegevens in overeenstemming met wet-en regelgeving en gebruiken deze alleen voor duidelijke doelstelling. De verwerking van  persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We vragen vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij bepaalde gegevens nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en als het een kind betreft is er toestemming van een ouder of voogd gevraagd.

Voor het vrijwillig aanmelden als tutor of het invullen van het contactformulier worden een aantal – maar zo min mogelijk noodzakelijke – persoonlijke gegevens verzameld. Deze gegevens worden bewaart met doelstelling om contact te onderhouden, eventuele klachten op te lossen en tot een eventuele samenwerking te komen. Deze gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verspreid en na 24 maanden of op aanvraag verwijderd.

Voor deelname aan onze Bridge High Dosage Tutoring projecten en – een eventueel daaraan gekoppeld (extern) onderzoek – wordt altijd voorafgaand aan het project toestemming aan ouders/verzorgers gevraagd middels een toestemmingsformulier van de stichting en de school. In dit formulier wordt expliciet toestemming gevraagd voor het delen van een aantal leerling- en contactgegevens door de school met de stichting en het onderzoeksteam om het project uit te kunnen voeren, denk hierbij vooral aan monitoring van de leerling, wetenschappelijk onderzoek en het wekelijks oudercontact. Het gaat o.a. om het telefoonnummer van de ouder/verzorger, de toetsgegevens van de leerling en geboortedatum. In het formulier staat ook expliciet vermeld met welke eventuele externe onderzoeks partij deze gegevens gedeeld zullen worden en met welke doelstelling. Gegevens voor externe partijen zijn altijd anoniem of gepseudonimiseerd en nooit te herleiden tot een individu. Voor de uitwisseling van deze gegevens wordt altijd vooraf een AVG-proof overeenkomst gesloten tussen de stichting en de schoolbesturen en indien van toepassing tussen de stichting en een externe onderzoekspartij.

Daarnaast geven ouders/verzorgers aan het begin van een project expliciet wel of geen toestemming op een formulier om foto’s/video’s van hun leerling te maken en te delen gedurende deelname aan Bridge HDT van hun kind.

De gegevens worden door The Bridge opgeslagen gedurende de looptijd van deelname aan Bridge High Dosage Tutoring en maximaal 5 jaren daarna, tenzij anders vastgelegd in een overeenkomst of als ouder/verzorger eerder een verzoek indient.

Uw rechten

U heeft diverse privacyrechten. Dit zijn het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevens-wissing (“right to be forgotten”), het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van de gegevens en het recht van bezwaar. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Stichting The Bridge Learning Interventions en specifiek www.tbli.nl, kun u ons benaderen via e-mail of het contactformulier invullen. Ons e-mailadres is info@tbli.nl.

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen