8 januari 2021

Goede voornemens: laat 2021 niet het jaar worden van de groeiende kansenongelijkheid, maar wel van de gezamenlijke strijd er tegen

2021 is begonnen. Terugblikkend op 2020 stellen wij vooral vast dat er -mede door de Covid-19 pandemie – veel aandacht en bewustwording is geweest rond kansenongelijkheid, ook in het onderwijs. Onze leerlingen hebben in de aandacht gestaan, zo ook in de veelgeprezen documentaireserie Klassen. We hopen dat 2021 het jaar gaat worden waarin we met elkaar de handen ineenslaan en echt gaan zoeken naar de juiste oplossingen. Samen met alle samenwerkingspartners zijn we er klaar voor om Bridge High Dosage Tutoring verder in te zetten en nieuwe modellen te ontwikkelen

Ook onderwijssocioloog (en onderzoeker van High Dosage Tutoring projecten) Bowen Paulle (UvA) zei in een interview met Rik Kuiper en Fleur De Weerd van De Volkskrant het volgende ‘the early warning signals are flashing red’. Dit schrikbeeld dat de kansenongelijkheid blijft bestaan wordt ondersteunt door het recent verschenen rapport ‘De Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs- 2020’. Paulle benadrukt de noodzakelijkheid van intensieve en evidence-based interventies zoals High Dosage Tutoring. Samen met zijn onderzoeksteam doet hij al jaren onafhankelijk onderzoek naar o.a. onze Bridge High Dosage Tutoring interventies. Meer over onze onderzoeksresultaten staan op onze website en zijn te vinden op de website van het UvA onderzoeksteam: www.uva.nl/sepp.

In een interview met De Volkskrant van 23 december 2020 bespreekt onderwijssocioloog Bowen Paulle (Universiteit van Amsterdam) de zorgwekkende kloof in het onderwijs tussen kinderen uit kansarme gezinnen en kinderen uit kansrijke gezinnen. Zo zijn er bijvoorbeeld ingrijpende verschillen in leef- en schoolomgeving voor kinderen uit kansarme en kansrijke gezinnen. Of zoals Paulle het spreekwoordelijk zegt: “kansrijke kinderen rijden de snelweg op met meerdere airbags, terwijl kansarme kinderen de snelweg op gaan zonder gordel.” Paulle’s zorgen worden ondersteunt door het rapport ‘De Staat van Het Amsterdams Primair Onderwijs 2020’, een onderzoek uitgevoerd door de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam (OIS) in opdracht van de vereniging schoolbesturen Primair en Speciaal onderwijs.

Wij zetten ons met Bridge HDT in om de meest maatschappelijk kwetsbare kinderen extra rekenondersteuning te bieden. Ook tijdens de sluiting van de scholen zetten we onze ondersteuning voort. Uit het rapport van OIS blijkt dat specifiek voor het vak rekenen extra ondersteuning noodzakelijk is. Voor rekenen halen kinderen steeds minder het streefniveau, en dit effect stijgt hoe meer kansarme kinderen op een school zitten. De schoolsluiting had een negatief effect op leeruitkomsten en opnieuw steeg dit effect naarmate er meer kansarme kinderen op een school zaten. Dit effect was het grootst voor leerlingen in groep 7, een groep kinderen waar wij ons zowel met project ‘Bridge HDT-Haarlem PO’ als ‘Bridge HDT-Amsterdam PO’ om ontfermen. Tevens hadden volgens het rapport over het algemeen kansarme kinderen in Amsterdam een hogere kans om ondergeadviseerd te worden, iets wat ons aan het hart gaat als stichting die kansenongelijkheid wil tegengaan. Uit het rapport bleek dat scholen met een groter aantal kansarme leerlingen meer last hebben van het lerarentekort en op deze scholen zijn er relatief weinig kinderen die specialistische hulp krijgen.

Wat is er nodig volgens Paulle? Intensieve en vooral ook evidence-based interventies zoals HDT. Er zijn heel veel interventies waarvan we niet weten of ze werken. HDT wordt vaak als duur bestempeld, maar we weten tenminste wel dat het werkt en ook nog eens heel goed. Paulle noemt vier bemerkwaardige voordelen van High Dosage Tutoring. 1. De tutoren hebben tijd om kinderen gepersonaliseerde rekenhulp aan te bieden, zo bouw je vertrouwen op bij de kinderen dat ze het wel kunnen. 2.  In het licht van het lerarentekort heeft een tutor geen lerarenopleiding nodig, maar een intensieve training, waardoor er meer personeel beschikbaar is. 3. De tutoren behouden intensief contact met de ouders en zoeken niet alleen contact met de ouders wanneer er iets misgaat. 4. Het HDT project wordt ondersteunt door wetenschappelijke data en lijkt kinderen een broodnodige boost te geven.

Wij onderschrijven deze voordelen bij Bridge High Dosage Tutoring en hopen nog veel meer leerlingen in de toekomst te mogen ondersteunen, zeker leerlingen die extra ondersteuning het hardste nodig hebben bijvoorbeeld de leerlingen volgens het rapport ‘De Staat van Het Amsterdams Primair Onderwijs 2020’. We zijn dan ook verheugt dat de samenwerkingspartners – waaronder de Gemeente Amsterdam zelf, maar ook in Haarlem het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland en de Gelijke Kansen Alliantie – ons ook in 2021 blijven steunen. Alleen samen – ook geïnformeerd door onderzoek van wetenschappers en andere instituties – kunnen we de kansenongelijkheid voor de meest maatschappelijk kwetsbare leerlingen verminderen. Onze gezamenlijke commitment en expertise is het belangrijkste middel om daadwerkelijk veranderingen teweeg te brengen. Laten we samen zorgen dat 2021 niet het jaar wordt van de groeiende kansenongelijkheid, maar wel van de gezamenlijke strijd er tegen.

 

 

8 januari 2021

Goede voornemens: laat 2021 niet het jaar worden van de groeiende kansenongelijkheid, maar wel van de gezamenlijke strijd er tegen

2021 is begonnen. Terugblikkend op 2020 stellen wij vooral vast dat er -mede door de Covid-19 pandemie – veel aandacht en bewustwording is geweest rond kansenongelijkheid, ook in het onderwijs. Onze leerlingen hebben in de aandacht gestaan, zo ook in de veelgeprezen documentaireserie Klassen. We hopen dat 2021 het jaar gaat worden waarin we met elkaar de handen ineenslaan en echt gaan zoeken naar de juiste oplossingen. Samen met alle samenwerkingspartners zijn we er klaar voor om Bridge High Dosage Tutoring verder in te zetten en nieuwe modellen te ontwikkelensamen met alle samenwerkingspartners zijn we er klaar voor om Bridge High Dosage Tutoring verder in te zetten.

Ook onderwijssocioloog (en onderzoeker van High Dosage Tutoring projecten) Bowen Paulle (UvA) zei in een interview met Rik Kuiper en Fleur De Weerd van De Volkskrant het volgende ‘the early warning signals are flashing red’. Dit schrikbeeld dat de kansenongelijkheid blijft bestaan wordt ondersteunt door het recent verschenen rapport ‘De Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs- 2020’. Paulle benadrukt de noodzakelijkheid van intensieve en evidence-based interventies zoals High Dosage Tutoring. Samen met zijn onderzoeksteam doet hij al jaren onafhankelijk onderzoek naar o.a. onze Bridge High Dosage Tutoring interventies. Meer over onze onderzoeksresultaten staan op onze website en zijn te vinden op de website van het UvA onderzoeksteam: www.uva.nl/sepp.

In een interview met De Volkskrant van 23 december 2020 bespreekt onderwijssocioloog Bowen Paulle (Universiteit van Amsterdam) de zorgwekkende kloof in het onderwijs tussen kinderen uit kansarme gezinnen en kinderen uit kansrijke gezinnen. Zo zijn er bijvoorbeeld ingrijpende verschillen in leef- en schoolomgeving voor kinderen uit kansarme en kansrijke gezinnen. Of zoals Paulle het spreekwoordelijk zegt: “kansrijke kinderen rijden de snelweg op met meerdere airbags, terwijl kansarme kinderen de snelweg op gaan zonder gordel.” Paulle’s zorgen worden ondersteunt door het rapport ‘De Staat van Het Amsterdams Primair Onderwijs 2020’, een onderzoek uitgevoerd door de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam (OIS) in opdracht van de vereniging schoolbesturen Primair en Speciaal onderwijs.

Wij zetten ons met Bridge HDT in om de meest maatschappelijk kwetsbare kinderen extra rekenondersteuning te bieden. Ook tijdens de sluiting van de scholen zetten we onze ondersteuning voort. Uit het rapport van OIS blijkt dat specifiek voor het vak rekenen extra ondersteuning noodzakelijk is. Voor rekenen halen kinderen steeds minder het streefniveau, en dit effect stijgt hoe meer kansarme kinderen op een school zitten. De schoolsluiting had een negatief effect op leeruitkomsten en opnieuw steeg dit effect naarmate er meer kansarme kinderen op een school zaten. Dit effect was het grootst voor leerlingen in groep 7, een groep kinderen waar wij ons zowel met project ‘Bridge HDT-Haarlem PO’ als ‘Bridge HDT-Amsterdam PO’ om ontfermen. Tevens hadden volgens het rapport over het algemeen kansarme kinderen in Amsterdam een hogere kans om ondergeadviseerd te worden, iets wat ons aan het hart gaat als stichting die kansenongelijkheid wil tegengaan. Uit het rapport bleek dat scholen met een groter aantal kansarme leerlingen meer last hebben van het lerarentekort en op deze scholen zijn er relatief weinig kinderen die specialistische hulp krijgen.

Wat is er nodig volgens Paulle? Intensieve en vooral ook evidence-based interventies zoals HDT. Er zijn heel veel interventies waarvan we niet weten of ze werken. HDT wordt vaak als duur bestempeld, maar we weten tenminste wel dat het werkt en ook nog eens heel goed. Paulle noemt vier bemerkwaardige voordelen van High Dosage Tutoring. 1. De tutoren hebben tijd om kinderen gepersonaliseerde rekenhulp aan te bieden, zo bouw je vertrouwen op bij de kinderen dat ze het wel kunnen. 2.  In het licht van het lerarentekort heeft een tutor geen lerarenopleiding nodig, maar een intensieve training, waardoor er meer personeel beschikbaar is. 3. De tutoren behouden intensief contact met de ouders en zoeken niet alleen contact met de ouders wanneer er iets misgaat. 4. Het HDT project wordt ondersteunt door wetenschappelijke data en lijkt kinderen een broodnodige boost te geven.

Wij onderschrijven deze voordelen bij Bridge High Dosage Tutoring en hopen nog veel meer leerlingen in de toekomst te mogen ondersteunen, zeker leerlingen die extra ondersteuning het hardste nodig hebben bijvoorbeeld de leerlingen volgens het rapport ‘De Staat van Het Amsterdams Primair Onderwijs 2020’. We zijn dan ook verheugt dat de samenwerkingspartners – waaronder de Gemeente Amsterdam zelf, maar ook in Haarlem het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland en de Gelijke Kansen Alliantie – ons ook in 2021 blijven steunen. Alleen samen – ook geïnformeerd door onderzoek van wetenschappers en andere instituties – kunnen we de kansenongelijkheid voor de meest maatschappelijk kwetsbare leerlingen verminderen. Onze gezamenlijke commitment en expertise is het belangrijkste middel om daadwerkelijk veranderingen teweeg te brengen. Laten we samen zorgen dat 2021 niet het jaar wordt van de groeiende kansenongelijkheid, maar wel van de gezamenlijke strijd er tegen.

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Lees meer over de opstart
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart?
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen

Samenwerken?

The Bridge is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe tutoren, scholen, gemeenten, partners of donateurs: samen verkleinen we de kansenongelijkheid door rekenachterstanden in te halen en leerlingen een zelfvertrouwen-boost te geven. We komen graag met je in contact!

Contacteer ons
TBLI
Ook op uw school?

Benieuwd naar hoe we samen ook met een project op uw school een verschil kunnen maken?

Leer meer over de opstart!
Tutor worden?

Ben jij de nieuwe onderwijsheld waar wij naar op zoek zijn? Laat je inspireren door onze tutoren en meld je aan!

Lees de ervaringen